TBB, AVUKATIN VEKALET ÜCRETİNDEN VAZGEÇİLMESİ SONUCUNU DOĞURAN DÜZENLEMELERE KARŞI VERDİĞİ HUKUK MÜCADELESİNE DEVAM ETMEKTEDİR

1910

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), avukatların vekalet ücretinden vazgeçilmesi sonucunu doğuran düzenlemelere karşı, TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonlarında yapılan görüşmeler dahil olmak üzere her aşamada hukuk mücadelesini sürdürmektedir.

12.03.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da, avukatların ücret alacaklarına ve bu sebeple de mülkiyet hakkına demokratik bir toplumun gereklerine uygun olmayan ve meşru amaçla orantılı olmayan bir şekilde müdahale durumu söz konusudur.

TÜRKİYE Barolar Birliği:
25.03.2023 tarih 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (SERİ NO: 1),
23.03.2023 tarih ve 32141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ,
Sosyal Güvenlik Kurumunun 20.03.2023 tarih 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması konulu 2023/14 sayılı Genelgesinin

“avukatın vekalet ücretinden vazgeçilmesi sonucunu doğuran” hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açmış ve bu düzenlemelerin dayanağı olan kanun maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını talep etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği