TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ve TÜBAKKOM'dan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Ziyaret

2635

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM) Yürütme Kurulu, TBB Başkan Yardımcısı ve TüBAKKOM Koordinatörü Av. Sibel Suiçmez’in başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığa yapılan ziyarette;

*6284 sayılı Kanunun uygulama sorunları ve önlenemeyen kadın cinayetleri,
*İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden sonra yaşanan sorunlar,
*Kadına Yönelik Şiddete ilişkin dosyalarda Baroların katılma taleplerinin kabul edilmesinin gerekliliği,
*Aile Bakanlığı ile TBB ortak eğitim modülü geliştirilmesi,
*Eylem planı kapsamında il ve ilçelerdeki koordinasyon kurullarının işleyişi ve tüm illerde Baroların paydaşlığının artırılması gerektiği,
*14-15 Ocak Antalya’da yapılan TüBAKKOM Genel üye çalıştayında Barolar tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri iletildi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle