TBB BAŞKANI AV. METİN FEYZİOĞLU, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "10. YILINDA MÖHUK SEMPOZYUMU"NUN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

4635

TBB BAŞKANI AV. METİN FEYZİOĞLU, çANKAYA üNİVERSİTESİ TARAFINDAN DüZENLENEN "10. YILINDA MöHUK SEMPOZYUMU"NUN AçILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde çankaya üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "10. Yılında MöHUK Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.

Milletlerarası özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un her yönüyle ele alındığı sempozyumun açılışında, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve çankaya üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu da konuşma yaptı.