TBB BAŞKANI AV. METİN FEYZİOĞLU'NDAN YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

21461

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde avukatlık mesleğinin içinde olduğu pek çok soruna somut çözümler getirildiğini gördük.

Bu belge, TÜRKİYE Barolar Birliği ve barolarımızın son 1,5 yıldır yoğun bir biçimde içinde olduğu çalışma sonucunda, katılımcı bir anlayışla hazırlandı.

Bu süreçte Sayın Adalet Bakanı, Bakanlığın ilgili birimleri ve son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme imkânımız oldu. Bakanlık bürokratlarıyla çok yakın çalıştık.

En önemli husus; hukuk alanındaki mesleklere girişte bir sınavın geliyor olması. Avukat adayı olabilmek için, hakim, savcı ve noter adayı olabilmek için artık sınav gerekecek.

Hakimlikte ve savcılıkta mülakatın daha güvenilir hale getirilebilmesi için mülakat komisyonu genişliyor.

Hukuk fakülteleri bugün 190 bininci sıradan öğrenci kabul ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu ilk fırsatta 100 bine düşüreceklerini söyledi. Bu şu demektir: Bunun iki katı daha kaliteli öğrenci kaydı yapılacak.

Orta vadede çok umut veren bir hukuk eğitimi reformu gerçekleşiyor. Bunun da içinde olacağız. Hukuk fakültelerinde analitik düşünme ve uygulamaya yönelik çalışmalar olacak.

Vatandaşlarımızın avukatlık hizmetinden daha rahat yararlanabilmesi ve adalete erişim haklarının önündeki engellerin azaltılması için avukatlık hizmetlerindeki KDV yükünün düşürülmesini teklif etmiştik. Bu teklifin kabul gördüğünü büyük bir mutlulukla izledik. En azından belli başlı dava tiplerinde KDV'nin indirileceğini Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Ayrıca avukatla yapılması gereken çeşitli hukuki iş ve işlemler oluşturulacağı söylendi. Bu, dünyada pek çok örnekte gördüğümüz bir durum.

Tapuya ilişkin işlemlerin, gayrimenkulün aynına ilişkin sözleşmelerin, bazı kira sözleşmelerinin sadece avukatlar tarafından yapılması, bu işlemlerin hem hukuka uygun olmasını sağlayacak hem de uyuşmazlık çıkmasını önleyerek adliyelerdeki iş yükünü azaltacak. Bunu çok önemsiyoruz.

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi artık TÜRKİYE'de avukatlar; yurtdışında tahkim davaları almakta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmekte, yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımıza TÜRKİYE'deki işleriyle ilgili hizmet vermek üzere yurt dışına gitmekte, orada delil toplamakta, bilgi-belge toplamakta. Bütün bunları vizeyle yapma zorunluluğu, adaletin tecellisini zorlaştırmakta ve vatandaşa bir yük anlamına gelmekteydi. Dolayısıyla belli kıdemin üzerindeki avukat meslektaşlarımıza hususi damgalı pasaport yani yeşil pasaportun verileceğinin ifade edilmesi son derece önemli. Bunu bir ayrıcalık değil, vatandaşa hizmet olarak görüyoruz. Vatandaş açısından düşünülmüş. Nitekim Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tam merkezinde vatandaş var. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum.

İfade özgürlüğünün korunması, geliştirilmesi, Reform Belgesinin ilk hedefi. Bunun için somut adımlar atılacak. Bunun da içinde olacağız.

Tutuklama kararlarının kes-yapıştır gerekçelerle verilmesini önleyecek tedbirler öngörülüyor. Yine bu çalışmanın biz içinde olacağız.

15 yaşından küçük çocukların suça sürüklenmeleri halinde ilk defasında belli başlı bazı ağır suçlar dışında ceza davası yerine başka yöntemlerin uygulanarak bu çocukların topluma kazandırılması hedefleniyor. Bunu da çok önemsiyoruz.

Stajyer avukatlara bir müjde var. Stajyer avukatların avukat yanında sigortalı çalışıp ücrete hak kazanabilecekleri belgede yer alıyor. Bunun da en kısa sürede kanunlaşacağını düşünüyoruz. Genç meslektaşlarımızı, stajyer avukat meslektaşlarımızı çok ferahlatacak bir düzenleme olacak bu.

Kamu avukatlarının hem ek göstergelerinin düzenleneceği, mesleğe yakışır seviyeye getirileceği hem de hak ve yetkilerinin, statülerinin iyileştirileceği belgede yer alıyor. Bu da çok desteklediğimiz, yıllardır takip ettiğimiz bir husustu. önemsiyoruz.

Vatandaşlara hukuki himaye sigortası getirileceği yine belgede yazıyor. Bu, vatandaşlarımızın avukatlık hizmetinden çok daha rahat yararlanmasını kendilerine, bütçelerine yük getirmeden yararlanmasını sağlayacak bir husus.

İcra yoluyla satışların illegal oluşumları tamamen bitirecek bir şekilde elektronik ortamda yapılması hedefleniyor. çok çok önemlidir bu. İcrada gayrimeşru işlerin, illegal oluşumların biteceği anlamına geliyor.

Yazı işleri müdürlerinin hukuk mezunu olacağını ifade ettiler Sayın Cumhurbaşkanımız.

Ayrıca kolluk amirlerinin de bundan sonra daha büyük oranda hukuk fakültesi mezunları arasından seçileceğini. Yani rütbeli kolluk görevlilerinin hukuk fakültesi mezunları içinden mesleğe alınıp, polislik eğitimi verilmesinin planlandığını söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu, hukuk devletinin daha sokakta karakol aşamasında hayata geçirileceği anlamını taşıyor. Yani iş savcının önüne geldikten sonra, pek çok hata yapıldıktan sonra değil bir hukukçu eliyle soruşturma yapılıp delillerin hukuka uygun bir şekilde toplanması, şüpheliye hukuka uygun bir muamele yapılmasını sağlamak anlamında fevkalade önemli ki Amerikan FBI'ı da zaten bu şekilde çalışıyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi tam anlamıyla hayata geçtiğinde dünyanın en ileri memleketleri TÜRKİYE'ye özenecek hale gelir. Yeter ki bir an önce bunları hayata geçirebilelim.

Avukatların davada kullanacakları bilgi ve belgeye erişimlerini güçlendiren dolayısıyla avukatın sunduğu belgenin kabul görmesini sağlayan yargıyı da bu anlamda çok hızlandıran düzenlemeler yapılacak. Bu da fevkalade önemli.

Hakimlerin uzmanlaşması, hukuk hakimi olarak başlayanın hukuk hakimliğinde, ceza hakimi olarak başlayanın ceza hakimliğinde devam etmesi öngörülüyor ki yıllardır istediğimiz bir husus.

Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma savcısı uygulaması geri geliyor.

Duruşma tutanaklarının elektronik sistemde tutulduğu, dolayısıyla hakimin zabıt katibine 'yaz bakalım' diye anladığı kadarını değil, ilgili herkesin ağzından çıkanın tutanağa geçtiği bir sistem devreye giriyor.

Ara kararların celse arasında hayata geçirilmesini takip sistemi geliyor. Fevkalade önemli bir husus bu.

Hakimlere coğrafi teminat geliyor ki bu hakimlerin bağımsızlığını, hiç kimseden çekinmeden rahat karar vermesini sağlayacak bir husus. Yani hakim teminatını güçlendiren dolayısıyla vatandaşın hukuk güvenliğini arttıran dolayısıyla avukatlık mesleğinin de gerektiği gibi yapılmasını sağlayacak bir düzenleme olacak inşallah.

Makul sürede yargılama için hedef süreler hayata geçiriliyor.

Toptan baktığımızda dediğim gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi çok uzun yıllardır arzu ettiğimiz ve dile getirdiğimiz sorunların topluca çözümüne ilişkin bir yol haritası. Bu yol haritasının da durakları olacak tabi önümüzdeki dönemde. Bir kısmı günler içinde hayata geçirilecektir. Bir kısmı aylar içerisinde. Bir kısmı da birkaç sene içerisinde.

Sonuç olarak: Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterleri, TÜRKİYE'nin Ankara kriterleri karşısında inşallah daha geride kalacak.

Feyzioğlu'nun Basına Yaptığı Değerlendirme Videosu için tıklayınız