TBB BAŞKANI AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU’NUN BERLİN'DE KATILDIĞI 2. ULUSLARARASI AVUKATLAR FORUMU’NA İLİŞKİN ÖZET RAPOR

5511
A

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Barolar Birliği tarafından 26-27 Mart 2015 tarihlerinde Berlin’de düzenlenmiş olan “2. Uluslararası Avukatlar Forumu”na katılarak bir konuşma yapmıştır.

26 Mart 2015 tarihinde yapılan “tanışma kokteyli” ile başlayan “Forum”, 27 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen geniş katılımlı “tartışmalı konferans” ve akabinde verilen akşam yemeği ile sona ermiştir.

Teması, “Adalete Erişim” olarak belirlenen “2. Uluslararası Avukatlar Forumu”, dünya çapında ulusal baroları, hukuk birliklerinin başkan ve temsilcilerini, Avrupa ve uluslararası avukat birliklerinin temsilcilerini, Alman Bakanlıklarından karar vericiler ile siyasi ve hukuki arenadan kişileri bir araya getirmiştir.

Asıl konu başlığı“ Adalete Erişim” olan ve bağlantılı üç bölümden oluşan “Konferans’ın birinci bölümünde, “adalete erişimin sağlanmasının devletin temel görevi olup olmadığı; ikinci bölümünde, “adalete erişimin sağlanmasında avukatlık mesleğinin rolü”; üçüncü bölümünde de, “adalete erişimi engelleyen faktörler” ele alınmıştır.

27 Mart 2015’te Alman Barolar Birliği Başkanı Av. Axel C. Filges ile Almanya Federal Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı müsteşarının açılış konuşmaları ile başlayan Konferans’ın, tam konusu “Adalete erişimin güvence altına alınması devletin asli görevi midir” olarak belirlenen birinci bölümü, Amerika Barolar Birliği Başkanı’nın sunuşu ile devam etmiş ve bilahare sırasıyla Hollanda Barolar Birliği Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve İngiltere Barolar Birliği Başkanı, ülkelerindeki uygulamayı da içeren sunuşlarını yapmışlardır; nihayetinde konuşmacılar, Alman Barolar Birliği Başkanı Av. Axel C. Filges’in yönettiği tartışma kısmında da soruları cevaplandırmışlardır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Prof.Dr.Metin Feyzioğlu, İngilizce yaptığı ve tüm katılımcıların yoğun tezahüratları ve takdirleriyle karşılanan konuşmasında, şu başlıkları içeren bir sunuş yapmıştır:

 • “Tüm kurum ve kuruluşları ile işleyen bir demokraside, hukuk devleti olmanın ilk ve vazgeçilmez şartlarından biri de, Anayasa ve AİHS hükümleri çerçevesinde “adalete erişimin güvence altına alınması”dır.
 • Adalete erişim ne demektir?
 • Hangi hukuki, resmi ve toplumsal düzenlemeler ve olgular adalete erişimin güvence altına alınabilmesi için “olmazsa olmaz” nitelik taşır?
 • Bu bağlamda; bağımsız ve tarafsız yargıçların görev yaptığı yeterli sayıda ve donanıma sahip mahkemelerin varlığı.
 • Yasal olarak bağlayıcı ve uygulanabilir yargı kararları.
 • Anayasal güvenceye kavuşturulmuş etkin bir savunma.
 • Maddi durumundan bağımsız olarak ihtiyaç duyan herkese adalete ve hukuki danışmanlığa erişim hakkı tanınması.
 • Mahkeme kararlarının makul sürede gerçekleşmesi ve uygulanması.
 • Etkili adaleti tesis etme yükümlülüğü kime aittir? Adalete erişimin sağlanması devletin temel görevi midir? Bu süreçte avukatın rolü nedir?
 • Herkese adalete erişim imkanı nasıl sağlanabilir?
 • Adalete erişimin önündeki engeller nelerdir? Herkese adalete erişim imkanı sağlanabilmesi için hangi yapısal değişikliklere ihtiyaç vardır?”

Ayrıca, konferans boyunca Alman Barolar Birliği yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonunda, daha önce kararlaştırılan işbirliği çerçevesinde Eylül 2015 ayı içinde Ankara’da geniş katılımlı bir sempozyum yapılması da kararlaştırılmıştır.

 

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14