TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun Ermeni olaylarıyla ilgili açıklaması

2596

ABD Başkanı Biden'ın 1. Dünya Savaşı'nda Ermenilere soykırım yapıldığına dair beyanı kendi iç politikası sebebiyle söylenmiş bir yalandan ibarettir.

Savaş sonunda İngilizler, Malta'ya götürdükleri Osmanlı asker ve bürokratlarını Ermenilere karşı toplu kıyım yaptıkları iddiası ile soruşturmuşlar, Osmanlı arşivlerini didik didik etmişler ancak dava açacak bir delile ulaşamayarak bundan vazgeçmişlerdir.

En yoğun Ermeni nüfusunun bulunduğu başta İstanbul olmak üzere çoğunluk ilimizde Ermenilerin başka yerlere nakledilmemiş olması tehcirin sebebinin Ermenilere zarar vermek olmadığının, tam aksine Ermeni çetelerin saldırılarından korunmak olduğunun bir kanıtıdır.

Savaş sırasında olan şudur: Rusların kışkırtması ve desteğiyle Doğu vilayetlerimizde bir kısım Ermeniler çeteler kurarak Devlete karşı ayaklanmışlar, Türk köylerini basıp kadın çocuk demeden katletletmişler, ordunun ikmal hatlarını vurmaya başlamışlardır. Bunun üzerine buralardaki Ermenilerin başka bölgelere yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bu nakil sırasında çeşitli düzensizlikler ve güvenlik sorunları yaşanmış, Osmanlı Hükümeti sorumlu gördüğü memurlar hakkında soruşturmalar açmış, gerekli cezaların da verilmesini sağlamıştır. Bu, Devleti idare edenlerin soykırım kastıyla hareket etmediklerinin bir başka delilidir.

Soykırım iftirasının yegane sebebi, TÜRKİYE'yi politik olarak yıpratmak, Ermenistan'ın toprak ve tazminat iddialarına zemin hazırlamaktır. ABD Başkanı şahsi siyasi menfaatleri uğruna
bu alçakça iftiraya alet olarak TÜRKİYE'nin değil ABD'nin itibarına zarar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu