TBB BAŞKANI, AVUKATA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ADALET BAKANLIĞI’NA YAZILI OLARAK İLETTİ

3737

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin alınması gereken acil tedbirleri yazılı olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a iletti.

Avukata dönük şiddet vakalarının, son yıllarda meslektaşların görevlerini yürütemeyecekleri kadar arttığına dikkat çeken Sağkan, son olarak İstanbul’da yaşanan ve meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş’ın yaşamını kaybetmesi ile sonuçlanan şiddet eyleminin, avukatların görevlerini yaparken tehlikeye son derece açık olduklarını bir sefer daha gösterdiğini kaydetti.

Birlik Başkanı Sağkan, bugüne kadar izlenen yöntemlerin şiddeti önleme ve caydırıcılık bakımından yeterli olmadığının görüldüğünü belirterek, “Bu kapsamda Avukatlık Kanunu 110/3-11. maddeleri uyarınca avukatların genel menfaatlerini korumak görevi bulunan TÜRKİYE Barolar Birliği olarak yaşanan şiddet sarmalından çıkış için aşağıda dile getirilen önerilerimizin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

Avukatın tehlikeye açık konumda olduğu, şiddete maruz kalma olasılığı bulunan alanlara göre ivedi olarak alınması gereken tedbirlere ilişkin öneriler aşağıdaki yazıyla sunuldu:

Yazıyı görüntülemek için tıklayınız