TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU, ADALET BAKANLIĞI’NDAN, YASAL SÜRELER VE İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI İÇİN İVEDİLİKLE GİRİŞİMDE BULUNULMASINI İSTEDİ

9640

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı’na resmi bir yazı yazarak, vatandaşların ve avukatların mağduriyet yaşamaması, hak kayıplarının önlenmesi için koronavirüs tehlikesi sona erene kadar adli ve idari yargıdaki tüm yasal süreler ile icra takiplerinin durdurulması yönünde gerekli girişimlerin ivedilikle gerçekleştirilmesini istedi.

çankaya Köşkü’nde yapılan koronavirüs zirvesinde de gündeme gelen adli ve idari yargıdaki yasal süreler ile icra takipleri konusunda hemen harekete geçen TBB Başkanı Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı’na, “Pandemi Kabul Edilen Covid 19 Salgın Tehlikesi Nedeniyle Yasal Sürelerin ve İcra Takiplerinin Mücbir Sebep Kapsamında Durdurulması Talebi hakkında” konulu resmi bir yazı yazdı. Koronavirüsün (Covid-19) dünya çapında bir salgın halini aldığını hatırlatan Feyzioğlu, yazısında şu hususlara yer verdi:

“13/03/2020 tarihinde yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu duyurusunda da ‘Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan CORONAVİRüS Bilim Kurulunun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi’ tüm hakim ve Cumhuriyet Savcılarına önerilmiştir.

Barolara duyuru yaptık

Birliğimizin 14.03.2020 tarih 2020/22 sayılı duyurusunda da ‘Bu sebeple hem meslektaşlarımızın hem tutuklu ve hükümlülerin virüsten korunmalarını teminen, bir tedbir niteliğinde olmak üzere, zorunlu olmadıkça önümüzdeki üç hafta süreyle ‘avukat görüşleri’nin ertelenmesinde, takdir ilgili meslektaşımıza ait olmak üzere, fayda görülmektedir. Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde ise meslektaşlarımız talep ederlerse cam arkasından telefonla görüşme imkânı kendilerine idarece sağlanacaktır.’ hususu Baro Başkanlıkları aracılığı ile tüm meslektaşlarınızın bilgi ve takdirlerine sunulmuştur.

Yasal süreler ile icra takipleri için ivedi girişimde bulunun

Sayın Bakanlığınız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih 16177/917 sayısı yazısı ile adliye stajı yapmakta olan avukat stajyerlerinin 30.03.202020 tarihine dek izinli sayılması hususu tüm Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına tavsiye edilmiştir. Yukarıdaki gerekçelerle gelinen noktada;

1- Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, yaşanma ihtimali mevcut hak kayıplarının önlenmesi amacı ile işleyen yasal sürelerin yaşanılan salgın nedeniyle mücbir sebep kapsamında salgın tehlikesinin sona ermesine kadar durdurulması yönünde gerekli girişimlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi;

2- İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesinin uygulanmasının Cumhurbaşkanlığı makamının değerlendirmelerine sunulması hususlarını takdirlerinize sunarım. Saygılarımla.”

 

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun Adalet Bakanlığı’na yazdığı yazı için tıklayınız