TBB Başkanlık Divan Kararı

12985
A

Ankara 31.07.2012
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIK DİVAN KARARI

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere yukarıda belirtilen günde toplandı.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İnsan Hakları Kurulu üye adayı olarak 18 başvurunun yapılmış olduğu, başvuru evrakları sayılıp kontrol edilerek belirlendi. Başvurular ve eki belgeler, Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanınca tek tek incelendi;

İnceleme ve değerlendirmeler sonunda;

1)-Ankara Barosu mensuplarından Av. Emine Müjde Avcıoğlu’nun Ankara Barosu Başkanlığına verdiği 05.07.2012 tarihli, Ankara Barosu Başkanlığı’nın 25.07.2012 tarih, 36505 sayılı yazısı ekinde T.B.B. Başkanlığı’na gönderilen başvuru dilekçesi ile birlikte verilmesi gereken, 6332 sayılı Kanunun 5. maddesi 2. fıkrası, aynı maddenin 4. fıkrası ( ç ) bendi, T.B.B. Başkanlığı’nın 19.07.2012 tarih, 41 nolu duyurusu ve 20.07.2012 tarih, 43 nolu duyurusu ile bu duyurunun eki olan 20.07.2012 tarihli, TBB Başkanlık divanının seçimde uygulanacak temel kurallar ve takvimi belirleyen kuralların, 4. maddesinde öngörülen belgeleri ibraz etmediği görüldü. Bu durumda adaylık için aranan unsurların mevcudiyetini kanıtlamaya ve denetlemeye yarayacak belgeler olmadığından, Av.Emine Müjde Avcıoğlu’nun üye adaylığı başvurusunun reddine,

2)-Ankara Barosu mensuplarından Av. Tülay Çelikyürek’in, 30.07.2012 tarihli başvuru dilekçesi ile birlikte verilmesi gereken, 6332 sayılı Kanunun 5. maddesi 2. fıkrası, aynı maddenin 4. fıkrası ( ç ) bendi, T.B.B. Başkanlığı’nın 19.07.2012 tarih, 41 nolu duyurusu ve 20.07.2012 tarih, 43 nolu duyurusu ile bu duyurunun eki olan 20.07.2012 tarihli, T.B.B. Başkanlık divanının seçimde uygulanacak temel kurallar ve takvimi belirleyen kuralların 4. maddesinde öngörülen belgeleri ibraz etmediği görüldü. Bu duruda adaylık için aranan unsurların mevcudiyetini kanıtlamaya ve denetlemeye yarayacak belgeler olmadığından, Av.Tülay Çelikyürek’in üye adaylığı başvurusunun reddine,

3)-Muş Barosu mensuplarından Av. Selmi Çelik, Av. Resul Yuca ve Av.Abdullah Aydın’ın Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İnsan Hakları Kurulu üyeliğine başvuru yaptığı belirtilen Muş Baro Başkanlığı’nın 26.07.32012 tarih 2012/394 sayılı yazısı, başvuru tarihi son günü olarak 6332 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi 2. fıkrasında belirtilen tarih olan 30.07.2012 günü mesai saati sonuna kadar Türkiye Barolar Birliğine ulaşmamıştır. Adı geçenlerin başvuru evrakı 31.07.2012 günü saat 11.30 da T.B.B. gelen evrak görevlisine teslim edilmiştir. Bu durumda yasal sürede teslim edilmemiş başvuru evrakı için esas yönünden inceleme yapılması mümkün bulunmamakla, Av. Selmi Çelik, Av. Resul Yuca ve Av.Abdullah Aydın’ın başvurularının reddine,

4)-İzmir Barosu mensuplarından Av. Mustafa Halit Çelik’in başvuru dilekçesi ve ekleri başvuru tarihi son günü olarak 6332 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi 2. fıkrasında belirtilen tarih olan 30.07.2012 günü mesai saati sonuna kadar Türkiye Barolar Birliğine ulaşmamıştır. Adı geçenin başvuru evrakı 31.07.2012 günü saat 14.00 de T.B.B. gelen evrak görevlisine teslim edilmiştir. Bu durumda yasal sürede teslim edilmemiş başvuru evrakı için esas yönünden inceleme yapılması mümkün bulunmamakla, Av. Mustafa Halit Çelik’in başvurusunun reddine,

5) Aşağıda soyadı alfabe sırasına göre isim ve soyadları yazılı üye adaylarının yasanın aradığı şartları haiz oldukları anlaşıldığından, başvurularının uygun bulunduğuna ve üye adaylıkları uygun bulunan aşağıda isim ve soyadları yazılı 12 üye adayının kesin üye adayı olarak liste halinde, 01.08.2012 tarihinden itibaren T.B.B. WEB sayfasında resim ve özgeçmiş bilgilerine de ayrıca yer verilerek ilan edilmesine;

 

KEMAL AKKURT MUSTAFA ATILGAN ZEKERİYA BİRKAN
07.08.2012 günlü dilekçesi ile adaylıktan çekilmiştir. Özgeçmiş Özgeçmiş

 

SEYFİ ÇELİK ERCAN DEMİR HİKMET EPÖZDEMİR
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş

 

İRFAN GÜVEN NURHAYAT MALÇIK YUSUF TANRİSEVEN
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş

 

MUSTAFA REMZİ TOPRAK ŞERİF TOPUZ İZZET VARAN
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş

 

Başkan
Av.V.Ahsen COŞAR
(MAZERETLİ)
Başkan Yrd.
Av.Berra BESLER
(İMZA)
Başkan Yrd.
Av.Talay ŞENOL
(İMZA)
     
Genel Sekreter
Av.Cengiz TUĞRAL
(İMZA)
Sayman
Av.Sitare SAĞSEN
(MAZERETLİ)