TBB Başkanlık Divan Kararı

10981
A

Ankara 03.08.2012
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIK DİVAN KARARI

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere yukarıda belirtilen günde toplandı.

Konya Barosu Avukatlarından Mustafa ATILGAN’ın Birliğimize yapmış olduğu 03.08.2012 günlü itiraz dilekçesi değerlendirilmiş;

6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunun Geçici 1. maddesi, 2. fıkrası gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak ve baro başkanlarının oy kullanarak Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kuruluna üye seçimi kapsamında Baro Başkanlarının yapılacak seçimde üye aday adayı olmalarını yasaklayan herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle Av.Mustafa ATILGAN’ın itirazının reddine, kararın T.B.B. Web sayfasında ilanına ve bir örneğinin de muterize gönderilmesine ”;

Toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.

 
 
 Başkan
Av. V. Ahsen COŞAR
(MAZERETLİ)
Başkan Yrd.
Av. Berra BESLER
(İMZA)
Başkan Yrd.
Av. Talay ŞENOL
(İMZA)
 
Genel Sekreter
Av. Cengiz TUĞRAL
(İMZA)
Sayman
Av. Sitare SAĞSEN
(İMZA)