TBB Başkanlık Divan Kararı

6711
A

Ankara 03.08.2012
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIK DİVAN KARARI

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere yukarıda belirtilen günde toplandı.

6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu gereğince baro başkanlarının seçecekleri Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kuruluna üye seçimine yönelik TBB Başkanlık Divanınca 31/07/2012 günü, soyad alfabe sırasına göre hazırlanan oy kullanacak baro başkanları seçmen listesi 31/07/2012 günü saat 17.00 de WEB sitemize konularak yayınlanmıştır. İlanda seçmen listesine karşı yapılacak itirazların 02/08/2012 günü saat 17.00 ye kadar Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına yapılması duyurulmuştur.

02/08/ 2012 günü saat 17.00 itibariyle Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçmen listesine yönelik herhangi bir itiraz yapılmadığı görülmekle seçmen listesinin kesinleştirilmesine ve T.B.B. WEB sitesinde yayınlanmak suretiyle ilanına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan
Av. V. Ahsen COŞAR
(MAZERETLİ)
Başkan Yrd.
Av. Berra BESLER
(İMZA)
Başkan Yrd.
Av. Talay ŞENOL
(İMZA)
 
Genel Sekreter
Av. Cengiz TUĞRAL
(İMZA)
Sayman
Av. Sitare SAĞSEN
(İMZA)