TBB Başkanlık Divanı Kararı

1505

Ankara,  03.04.2019

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIK DİVAN KARARI

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere yukarıda belirtilen günde toplandı.

Uşak Barosu Başkanlığı'nın 02.04.2019 tarihli yazısı değerlendirilmekle;

29.11.2014 günlü 29190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu'nun 6.maddesi gereğince, İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği için TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek seçimle ilgili olmak üzere;

27.03.2019 tarihinde ilan edilen seçmen listesinde adı geçen Uşak Barosu Başkanı Av. Kazım Kargı'nın 31 Mart 2019 tarihinde vefat etmesi nedeniyle; 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın Baro Başkan Yardımcısının Görevleri başlıklı 100.maddesinin "Baro Başkan yardımcısı, baro başkanının bulunmadığı zamanlarda veya baro başkanlığı herhangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir…" hükmü uyarınca 19 Nisan 2019 tarihinde yapılacak İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği seçiminde Av.Emin Coşkun'un oy kullanmasına,

Yukarıda belirtilen Başkanlık Divanı kararına itirazı olanların  faks veya yazılı dilekçeleriyle  05.04.2019  günü saat 17.00 ye kadar itirazlarını TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığına  yapmaları gerektiğine, oybirliği ile karar verildi.

 

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Av. ünsal TOKER
Başkan Yrd.

Av. Hüseyin öZBEK
Başkan Yrd.

Av. Sabiha TEKİN Genel
Sekreter
Av. Sabri Erdal GüNGöR
Sayman