TBB Başkanlık Divanı Kararı

606

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

BAŞKANLIK DİVAN KARARI

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere yukarıda belirtilen günde toplandı.

23 Eylül 2023 tarihinde yapılacak İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üye seçimine İstanbul Barosunu temsilen yurtdışında bir toplantıya katılacak olması nedeniyle Baro adına Başkan Yardımcısı Av. Ali Gürbüz’ün katılım sağlayacağını bildiren İstanbul Barosu Başkanlığı’nın  21.09.2023 günlü 41450 sayılı yazısı değerlendirilmekle;

6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu’nun 6.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca “Baro Başkanlarının Baroya kayıtlı avukatlardan seçeceği dört” düzenlemesi ile aynı maddede yer alan  “Türkiye Barolar Birliği tarafından adayların bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Birlik tarafından belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır” yönündeki düzenlemede oy kullanacak kişilerin açıkça Baro Başkanları olarak ifade edilmiş olması ve sözü edilen Kanun’un  ‘özel kanun’ olması dikkate alınarak;

Ayrıca önceki seçimlerde alınan divan kararları incelendiğinde; evvelki uygulamalarda Baro Başkanlık makamının vefat nedeniyle boşalması halinde Başkan Yardımcısı tarafından oy kullanılmasına karar verildiği görüldüğünden, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 100. maddesinde yer alan ‘Baro Başkanı’nın yokluğu’ kavramının dar yorumlanması, yukarıda anılan özel Kanun nitelikle 6570 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek seçime katılım sağlanamamasının çok zorunlu mazeretlere dayanması gerektiğinden;  talebin uygun bulunmamasına,

Yukarıda belirtilen Başkanlık Divanı kararına itirazı olanların  faks veya yazılı dilekçeleriyle  22.09.2023  günü saat 17.00 ye kadar itirazlarını Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına  yapmaları gerektiğine, oybirliği ile karar verildi.

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Av. R. Erinç SAĞKAN
Başkan

Av. Ercan DEMİR
Başkan Yardımcısı

Av. Gürkan ALTUN
Başkan Yardımcısı

Av. Veli KÜÇÜK
Genel Sekreter
Av. Gökhan BOZKURT
Sayman