TBB - Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek Programı Uzman İlanı

1847

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi “Batı Balkanlar ve TÜRKİYE’ye Yönelik Yatay Destek” programı çerçevesinde yürütülen “TÜRKİYE'de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi " eylemi kapsamında TÜRKİYE’de bulunan ilgili paydaşlara teknik yardım ve kapasite geliştirme konusunda destek sunmak amacıyla ulusal uzman alımı gerçekleştirilecektir.

Son başvuru tarihi 27 Şubat 2023 olan uzman alımı başvurularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Proje Genel Ulusal Uzman İhale çağrısı

Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılmasına İlişkin Uzman İhale çağrısı