TBB, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE HUKUK FAKÜLTESİ AÇILMASI KARARINA KARŞI AÇILAN DAVAYA KATILMA VE KARARIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI TALEBİYLE DANIŞTAY’A BAŞVURMUŞTUR

3698

Anayasa ve yasalarımız, fakültelerin kanunla kurulacağını hükme bağlamıştır. Cumhurbaşkanı kararı bireysel işlem niteliğinde olduğundan, düzenleyici işlem nitelikli dava konusu karar açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu gerekçelerle Birliğimiz tarafından, Boğaziçi üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim fakültelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan iptal davasına, davacılar yanında “Hukuk Fakültesi kurulmasına ilişkin kısım yönünden” katılma talebinde bulunulmuştur.

Danıştay’a yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız