TBB ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU 2018 YILININ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

3778

TBB ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU 2018 YILININ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

TÜRKİYE Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Komisyon Başkanı Av. Ekrem Demiröz başkanlığında 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

 

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu 6 Ocak 2018 Toplantı Tutanağı ve Alınan Kararlar    

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Taslağına ilişkin Çalıştay; TÜRKİYE Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından TBB hizmet binasında gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nden Prof.Dr.Ali Osman Karababa ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Volkan Yavuz  ve Gıda Y. Mühendisi Melike H.Yavuz  katılımlarıyla komisyon üyelerimizden Av. Bülent Kaçar kolaylaştırıcılığında yapıldı. Çalıştay'da 2004'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile bakanlıkça hazırlanan taslak karşılaştırmalı olarak incelendi. Av. Erol Çiçek, Av. Berna Babaoğlu Ulutaş, Av. Arif Ali Cangı, Av. Bülent Kaçar' dan oluşan bir alt komisyon kuruldu.     

2. Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) için, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin görüşüldü bu konuda Sinop Barosu ile yerel çalışmaların izlenmesi ve gerekli takibin yapılması amacıyla Av. Melike Özman'a görevlendirme yapıldı.

3.  Cerattepe AYM başvurusuna müdahil olunması hakkında Av. Bedretin Kalın tarafından takibin yapılmasına karar verildi.   

4. Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dâhil) Av. Alev Seher Tuna ile Av. Can Atalay'ın görevlendirmesine karar verildi.

5. İzmir Körfez Geçiş (Otoyol ve Raylı Sistem) projesi İzmir 3. İdare Mahkemesi' nin 2017/811 Esas sayılı davasının 25 Ocak 2018 'de keşfine komisyonumuz adına gözlemci olarak Av. Berna Babaoğlu Ulutaş'ın görevlendirmesine karar verildi.

6. TBMM Çevre Komisyonu'nun gündeminde olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nın izlenmesi ve yapılacakların kararlaştırılması için dayanağı olan Habitatlar ve Kuş Direktifleri'nin tercüme edilmiş belgelerinin Av.Zühal Sirkecioğlu Dönmez  tarafından temin edilmesine karar verildi.

7. Madencilik konusunda (Bergama, Artvin, Sivas, Uşak) özellikle bu 2009-7 ÇED Yönetmeliği Uygulamaları başlıklı Genelge'nin iptal edilip sürekli yenilenen davaları hakkında bir yol haritası çıkartılması konusunda araştırma önergesi altlığı oluşturulması için Av. Fevzi Özlüer, Av. Emre Baturay Altınok ile Av. Arif Ali Cangı'nın görevlendirilmesine karar verildi.       

8. 2009-7 ÇED Yönetmeliği Uygulamaları başlıklı Genelge'nin termik santral davalarında yapılabilecekler hakkında Av. Fevzi Özlüer, Av. Emre Baturay Altınok ile Av. Arif Ali Cangı'nın görevlendirilmesine karar verildi.       

9. ÇED muafiyeti uygulanan dosya ve davaların sayısının artması ve bu konuda bir listeleme yapılması hakkında Av. Fevzi Özlüer, Av. Emre Baturay Altınok ile Av. Arif Ali Cangı'nın görevlendirilmesine karar verildi.       

10. Eskişehir' de kurulmak istenen Eskişehir Kömürlü Termik Santrali hakkında Eskişehir Barosu Çevre Komisyonu üyeleri bilgilendirme yaptı. TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'nun 3-4 Şubat 2018 veya 17-18 Şubat 2018'de Eskişehir'de toplanmasına karar verildi.   

 11. TTB' nin daveti üzerine 23-24 Aralık 2017'de yapılan Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu Hakkında komisyonumuza bilgi verilmesi gündemi zaman yetersizliğinden görüşülemedi.