TBB ÇEVRE VE KENT KOMİSYONU’NDAN SİLİVRİ ZİYARETİ

993

TÜRKİYE Barolar Birliği çevre ve Kent komisyonu Sözcüsü Av. Eralp Atabek ile Sekreteri Av. Berna Babaoğlu Ulutaş; Taksim Dayanışması’ndan Av. Can Atalay ile Tayfun Kahraman’ı Silivri’de ziyaret ettiler.

çıkışta yaptıkları açıklamada yaşanan haksız ve hukuksuz sürecin ve tutuklamanın bir an önce ortadan kalkmasını istediklerini kaydeden çevre ve Kent Komisyonu temsilcileri, bu durumun TÜRKİYE’nin uluslararası saygınlığına zarar vereceğini ifade ettiler.

Gezi’nin bir kent savunması olduğunu vurgulayan Komisyon üyeleri daha sonra Bakırköy Cezaevi’nde Taksim Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı’yı da ziyaret ettiler.

Komisyon temsilcileri ziyaretlerin ardından şu açıklamayı yaptılar:

Uzun yıllardır süren, her türden canlı, insan ve doğayı kirletme, yozlaştırma ısrarına sivil karşı duruş olan Gezi Direnişini, kent hakkı mücadelesinin en önemli direnişini selamlıyoruz.

Bütün yaftalamalara ve kanıtsızlıklara rağmen, hiçbir odağa itaat etmemiş bu mücadelenin maalesef mahkum edilmişlerine dipdiri desteğimizi göstermeye Silivri ve Bakırköy Zindanlarına geldik. Adil yargılama yaptığını düşünmediğimiz Mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararının karşı oyuna bile giren hukuksuzlukları kabullenmiyoruz. Bu ülkenin taşının toprağının paklığını, canlısının yaşamını var gücüyle destekleyen arkadaşlarımızla onur duyuyoruz.

Nazım' dan emanet alarak diyoruz ki;
Yalnız Taksim' de değil , tüm yurdun alanlarındakiler, toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çok olduklarını gösterdiler.

Fakat yazık ki, kimisi canlarıyla ödedi, kimisi de özgürlüğü ile ödüyor bunun bedelini. O gün ve bugün hukuksuzluklardaki "onların maceraları"nı hep canlı tutmanın çabasındayız. ülkemiz, insanımız canlılarımız, amansız biçimde ranta, kire, vicdansızlığa gömülmeye çalışılıyor.

TÜRKİYE Barolar Birliği çevre ve Kent Hukuk Komisyonu temsilcileri olarak buradaki meslektaş ve arkadaşlarımıza, dayanışma çağrısını yapmanın bedeli ödetilmektedir. Umarız çok üzün sürmeyecektir bu beyhude gayret. İnsan ve canlı haklarına, doğaya tecavüzü normalleştirip bunu, TÜRKİYE'nin kalkınması, gelişmesi ve milli menfaatler kisvesine saranlar, doğru söylemiyorsunuz. İnsanlık çok çekti nefretin tohumlarını saçanlardan ve bunların pek çoğundan kurtuldu, sizden de kurtulacaktır.

Açık cezaevine dönüşmüş bu vatanda bugünün mahpusları, yarınki aydınlığın kurucuları olacağına inançla hepinizi/hepimiz selamlarız.

15 Mayıs 2022/Silivri