TBB CMK KOMİSYONU TARAFINDAN “CİNSEL SUÇLARDA YARGI PRATİKLERİ” KONULU PANEL DÜZENLENDİ

1150

Türkiye Barolar Birliği (TBB) CMK Komisyonu tarafından “Cinsel Suçlarda Yargı Pratikleri” konulu eğitim paneli düzenlendi. Panelin açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram yaptı.

Sağkan konuşmasına, TBB’nin faaliyetleri arasındaki en önemli unsurlardan birinin meslektaşların ve mesleğin gelişimine katkı sunmak olduğunu söyleyerek başladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu katkının da başında eğitim çalışmaları yer alıyor. İlk günden itibaren gerek illerde yaptığımız çalışmalarla gerekse merkezimizde yaptığımız çalışmalarla bu görevimizi hakkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. CMK komisyonumuzun kıymetli çalışmaları oldu, bugün de onlardan biriyle sizlerin huzurunuzdayız. Adil yargılanmanın olmazsa olmazı avukatın varlığı. Avukatların varlığı kadar belki de daha da önemli olanı bilgili birikimli ve cesaretle donanmış avukatın varlığı. İster şüpheli veya sanık müdafi olalım, ister katılan, müşteki, mağdur vekili olalım, bilgiyle birikimle yurttaşın yanında bulunmazsak eğer savunma hakkını hakkıyla temsil etmeyi bırakın, yurttaşa zarar veren bir konuma da bürünebiliriz. Bu sebeple avukatın varlığı demek bilgili donanımlı cesaretli avukatın varlığı demektir. O zaman bizin hukuk sistemine ve yurttaşlarımıza gerçek anlamda faydamız olur. Bu sebeple bu eğitimleri çok kıymetli buluyorum.”

Bayram da konuşmasında yurttaşın hukukunu korumanın başta TBB olmak üzere barolar ve hukuk kurumlarının temel görevi olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“İnsan haklarına saygılı demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletini inşa etmenin yolu, ülkeyi yönetenlerin anayasal, yasal yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken kendilerini hukukla bağlamaları ve sınırlandırmalarından geçmektedir. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunabilmek için hukuk kurumlarının örgütlü ve güçlü bir yapıya sahip olmaları ve her şeyden önce avukatların bilgi, birikim ve mesleki donanım olarak çok ciddi bir kapasiteye sahip olmaları gerekir. İşte TBB olarak gerek eğitim merkezimiz vasıtası ile Türkiye’de 81 baromuza yerinde vermiş olduğumuz meslek içi eğitimlerle, gerekse değişik kurul ve komisyonlarımız aracılığı ile yapmış olduğumuz spesifik eğitimlerle meslektaşlarımızın bilgi ve kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz bu etkinlik de bu amaca hizmet etmektedir.”

Açış konuşmalarının ardından TBB CMK Komisyonu Dönem Sözcüsü Av. Serdar Ayrancı moderatörlüğünde düzenlenen ilk oturumda Av. Selin Nakıpoğlu “Cinsel Suçlarda Şikayet ve Deliller”, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi Üyesi Doç. Dr. Remzi Demir “Cinsel Saldırı Suçu” konularında, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Burcu Otman Taşdan moderatörlüğünde düzenlenen ikinci oturumda da TBB CMK Komisyonu Üyesi Av. Eyyup Can Candaş “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”, Yargıtay Daire Başkanı Bayazıt Aköz de “Cinsel İstismar Suçu” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle