TBB’de Avrupa Konseyinin Yürüttüğü Proje Kapsamında "İdari Yargı İçtihadı İle İlgili AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Eğitimi" Düzenlendi

1863

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte olan “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında “İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Eğitimi”ne ev sahipliği yaptı.

Eğitim programının açış konuşmasını TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük yaptı.

Küçük, Avrupa Konseyi ile ortaklaşa yürütülen projenin idari yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğini güçlendirmeyi amaçladığını, idari yargı konusunda kamu bilincini ve kamunun idari yargıya olan güvenini artırmayı hedeflediğini söyledi. Hukuk güvenliği, hak arama özgürlüğü ve adalete erişim hakkı gibi evrensel kavramların idari yargı alanında da şeffaf ve denetlenebilir uygulamalarla yaşama geçmesinin genel anlamda yargıya olan güveni arttıracağını ifade etti.

Avrupa Konseyi Proje Yetkilisi Gülşah Doğan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Metin Engin’in açılış ve tanıtım konuşmaları ile başlayan ve iki gün sürecek eğitim programı, Mülkiyet Hakkı, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Uyuşmazlık çözümünde Hakların Nitelendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin Rolü, AYM İhlal Kararları Sonrası Yeniden Yargılama Müessesesi ve İdari Yaptırımlar gibi pek çok farklı oturum ile ilerleyecek.

Proje faaliyetleri; Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, 9 Bölge İdare Mahkemesi ve 207 ilk derece İdare ve Vergi Mahkemelerinin ilişkilendirildiği dört farklı bileşenin altında yürütülüyor.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle