TBB’DEN “CİNSEL İSTİSMAR SUÇU YARGILAMASINDA ÇOCUĞUN KORUNMASI” ONLINE KONFERANSI

1304

FEYZİOĞLU: İYİ EĞİTİLMİŞ UYGULAMACILARA İHTİYACIMIZ VAR

TÜRKİYE Barolar Birliği çocuk Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen “Cinsel İstismar Suçu Yargılamasında çocuğun Korunması” başlıklı online konferansın açış konuşmasını yapan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Kanunun gerçek yazarı meclisler ve kanun yazıcılardan ziyade o kanunu uygulayanlardır. Doğru uygularsanız doğru sonuçlara varırsınız. Bizim daha iyi uygulamaya ve bunun için de iyi eğitilmiş uygulamacıya ihtiyacımız var. İşte bu çalışma umut ediyorum önemli çalışmalar dizisinde yerini alır” dedi.

TBB’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan ONLINE KONFERANS iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TBB Yönetim Kurulu üyesi, çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ali Elibol’un yaptığı “çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Tespit, Deliller ve Değerlendirme” başlıklı ilk oturumda Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Dilşad Foto özdemir, çocuk İzleme Merkezi Adli Görüşmeci Psikolog Yıldırım Beyazıt üniversitesi Yenimahalle Araştırma Uygulama Hastanesi’nden Hüseyin Sarıefe, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil konuştu. TBB çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Hatice Kaynak’ın moderatörlüğündeki “çocukların Cinsel İstismarı Yargılanmasında çocuğun Korunması” başlıklı ikinci oturumda ise, Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner ve İzmir Barosu avukatlarından Murat Aydın konuştu.

FEYZİOĞLU: çOCUĞUN üSTüN YARARI İLE ADİL YARGILANMA İLKELERİ çATIŞMAZ, BİRBİRİNİ TAMAMLAR

Konferansın açış konuşmasını yapan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, çocuğun üstün yararı ile adil yargılanma hakkının zaman zaman hatta sık olarak karşıt menfaatler gibi takdim edildiğini söyledi. Feyzioğlu, “Oysa çocuğun üstün yararı ile adil yargılanma hakkı çelişmiyor, çatışmıyor, birbirini tamamlıyor. çünkü çocuğun üstün yararı da yargılama sürecinde çocuğun yeni bir travma geçirmesini önlemek ve bunun yanı sıra çocuğa kim bunu yapmışsa, çocuğu kim istismar ettiyse doğru kişiyi bulup, doğru kişiyi mahkûm etmek. Yani herhangi birini mahkûm etmek değil. Gerçekten suçlu olanı mahkûm etmek. Elimizde de insanlığın bize verdiği adil yargılama ilkeleri var ki; bu ilkeler, gerçekten suçlu kimse onun bulunup onun mahkûm edilmesini, ispatın gerçekten suçlu olan yönünden tecelli etmesini düzenleyen ilkeler. Bu ilkelerde sapıldığında gerçeğe ulaşmaktan sapılabiliyor” dedi.

İYİ EĞİTİLMİŞ UYGULAMACILARA İHTİYACIMIZ VAR

TÜRKİYE’nin son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşadığını belirten Feyzioğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Doğru uygulamalar var yanlış uygulamalar var. Her şey mükemmel demek gibi toptancı anlayışla her şey yanlış demek de doğru değil. Yanlış uygulamalar var mı? Kuşkusuz var. En iyi kanun en iyi yazılmış kanun değil, en iyi uygulanan kanun aslında. Dolayısıyla kanunun gerçek yazarı meclisler, kanun yazıcılardan ziyade o kanunu uygulayanlardır. Doğru uygularsanız doğru sonuçlara varırsınız. özetin özeti bizim daha fazla slogana değil, daha iyi uygulamaya ve bunun için de iyi eğitilmiş uygulamacıya ihtiyacımız var. İşte bu çalışma umut ediyorum önemli çalışmalar dizisinde yerini alır. “
“çocuğun üstün yararı ötesinde başka hiçbir kaygımız kuşkusuz olamaz. Adil yargılama hakkı da bu üstün yarara hizmet eden bir haktır” diyen Feyzioğlu, tüm katılımcılara teşekkür etti.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle