TBB EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMININ 2. AŞAMASI TAMAMLANDI

126

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından; TBB CMK Komisyonu Çalıştayı Sonuç Raporu'nda yer alan talepler doğrultusunda, Baroların kendi illerinde CMK eğitimi vermelerine ve eğitici gruplarını oluşturmalarına destek olmak üzere başlatılan 3 aşamalı “CMK Eğiticilerin Eğitimi” programının 2. aşaması tamamlandı.

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Yakup Gül'ün koordinatörlüğündeki ikinci aşama eğitim, 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde, ilk aşama eğitimleri alan farklı Barolardan 120 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın üçüncü aşaması 23-24 aralık tarihlerinde yine aynı katılımcılarla yapılacak. 

Fotoğraflar için tıklayınız