TBB ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU YÜRÜTME KURULUNDA YENİ GÖREV DAĞILIMI

656

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB)Engelli Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu, TBB Yönetim Kurulu üyesi ve Komisyon Koordinatörü Av. Hicran Kandemir’in de katılımıyla 27.05.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda; Komisyon Sözcülüğü görevinin Adana Barosu temsilcisi Av. özlem Kara, Genel Sekreterlik görevinin ise, Ankara Barosu temsilcisi Av. Eda Toktay Altınbıçak tarafından yürütülmesine karar verdi.

Kurulun çalışmalarına başladığı Temmuz 2022 tarihinden bu yana gerçekleştirilen çalışmaların genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, engelli kişilerin insan haklarının tam ve eksiksiz olarak yaşama geçirilebilmesi amacıyla; idari, ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarının kullanılabilmesi, engelli meslektaşlarımızın sorun ve istemlerinin görünürlüğünün sağlanarak, çözüm alternatifleri yaratacak etkinlik ve politikaların yaşama geçirilmesi konularında kararlar alındı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle