Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

TBB GENEL SEKRETERİ AV. GÜNEŞ GÜRSELER, ULUSLARARASI YARGI ETİĞİ SEMPOZYUMU’NA KONUŞMACI OLARAK KATILDI

3978

TBB GENEL SEKRETERİ AV. GÜNEŞ GÜRSELER, ULUSLARARASI YARGI ETİĞİ SEMPOZYUMU’NA KONUŞMACI OLARAK KATILDI

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Ankara Üniversitesi ve Türkiye Felsefe Kurumu’nun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu 26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantının yedinci oturumuna konuşmacı olarak katılan TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler, “Avukatlıkta Meslek Etiği” başlıklı bir sunuş yaptı.

Konuşmasına “Bugün her uygar devletin avukatlık kanunu ve meslek kuralları temel ilkelerde hemen hemen birbirinin aynıdır. Bunun nedeni avukatlığın tarih boyunca değişmez temellere dayanmasıdır. Ülkemizde avukatlığın en başarılı değerlendirmesini Anayasa Mahkemesi yapmıştır” sözleriyle başlayan Gürseler, avukatlık mesleğine dair Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler verdi.

Gürseler, avukatlık mesleğinin sorunlarına da değindiği konuşmasında, bütün sorunların temelinde niceliksel bozulma olduğunu kaydetti.