TBB | Güven Hastanesi

11342
A
  • Özel Ankara Güven Hastanesi’nde gerçekleşen Fon Tedavi Yönergesi kapsamındaki hastalık, yatarak tedavi ve ameliyat giderleri Birliğimiz Fonu tarafından %100 lü olarak karşılanacaktır.
  • Ayaktan muayene ve teşhis giderleri için GÜVEN HASTANESİ indirimli anlaşma fiyatları uygulayacak ve hastanın kendisi tarafından ödeme yapılacaktır.
  • Kanser, organ yetmezlikleri gibi kronik hastalıkların ayaktan takip ve kontrolleri de Fon tarafından ödenecektir.
  • Kapsamdan tüm Türkiye avukatları, stajyer avukatlar ve baro çalışanları yararlanacak olup; üyelik yaptırmış olan bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri de dahildir.
  • Kapsama dahil olmayan durumlar için Fon Tedavi Yönergesini tıklayınız.