TBB HEYETİ MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİNE KATILDI

2018

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Heyeti ile altı İl Baro Başkanı, TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki Anayasa Değişikliği Teklifinin ikinci gün görüşmelerine katıldı.

Görüşmelere TBB adına Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Yönetim Kurulu üyesi Ali Bayram ile Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse, çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin, Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun, Bolu Barosu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz ve Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan katıldı.

Daha önce Anayasa Komisyonu’na görüşlerini yazılı olarak sunan TBB adına bu kez de Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez Teklif ile Anayasa’nın değişiklik öngörülen 24. Maddesine, Genel Sekreter Av. Veli Küçük ise 41. Maddesine yönelik olarak sözlü görüşlerini sundu.

TBB 20 Ocak 2023 tarihinde yapılan Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantısında sunduğu yazılı görüşünde de, Teklif’in Anayasa’ya, eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırı unsurlar taşıdığını, hukuki ve sosyal bakımdan ihtiyaç bulunmayan düzenlemeler içerdiğini belirtmiş, din ve vicdan özgürlüğünün gerçek koruyucusunun laiklik ilkesi olduğu görüşünü vurgulamıştı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle