TBB Heyetinden Strazburg’a çalışma ziyareti

1382

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği (AB) tarafından fon desteği sağlanan ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarete TÜRKİYE Barolar Birliği’ni temsilen; Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hicran Kandemir, Av. Abdulbaki çelebi, Av. Nizam Dilek, Av. Ali Bayram, İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Doç. Dr. Ozan Ergül ve Av. Serkan Cengiz ile Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Alican Ertaş, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av. Berfin Arslan, İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Mehmet Baran Selanik, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi özdemir, Trabzon Barosu TBB Delegesi Av. Hatice Bekar Uzun ve Van Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Mahmut Kaçan katıldılar.

İnsan hakları koruma mekanizmalarına ilişkin incelemelerde bulunulan ziyaret kapsamında heyet, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Hakları ve Hukukun üstünlüğü Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartları Dairesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi, İşkence ve İnsanlık dışı veya Aşağılayıcı Muameleyi ve Cezayı önleme Komitesi (CPT), Veri Koruma Birimi, Adalet ve İnsan Hakları Eğitimi Bölümü (HELP), Göç ve Mülteciler Genel Sekreterliği, Siber Adalet ve Yapay Zeka CEPEJ çalışma Grubu, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Sekretaryası, Yapay Zeka Komitesi (CAI), Sosyal Haklar Dairesi, Venedik Komisyonu, İnsan Hakları Komiserliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Bölümü (CDBIO), İnsan Ticari Bölümü (GRETA), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Dairesi, Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesi (CDCJ) ve Avrupa Konseyi TÜRKİYE Daimi Temsilciliği ile toplantılar gerçekleştirdi ve bu alanlardaki çalışma hususlarında görüş alışverişinde bulundu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle