TBB Heyetinden Viyana’ya Çalışma Ziyareti

954

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında Viyana’ya çalışma ziyareti düzenlendi.

Ziyarete TÜRKİYE Barolar Birliği’ni temsilen; Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gökhan Bozkurt, Yönetim Kurulu üyesi Av. Nizam Dilek, Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali Bayram, İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av. Revşan Deniz Yıldırım çobanoğlu ve İnsan Hakları Merkezi üyesi Av. Barış Yavuz ile Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Mahcemal Seyhan, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi Av. Ayşegül Yalçın Eriş, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi özdemir, Trabzon Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi Av. Hatice Bekar Uzun ve Van Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi Av. Mahmut Kaçan katıldılar.

İnsan hakları koruma mekanizmalarına ilişkin incelemelerde bulunulan ziyaret kapsamında heyet, Avusturya Barolar Birliği, Ludwig Boltzmann Temel Haklar ve İnsan Hakları Enstitüsü, Avusturya Hakimler Birliği, Avusturya Adalet Bakanlığı, Temel Haklar için AB Ajansı, TÜRKİYE Cumhuriyeti Avrupa Güvenlik ve İş Birliği (AGİT) Daimi Temsilciliği ve AGİT Medya özgürlüğü Temsilciliği ile toplantılar gerçekleştirdi.

Program süresince; Avusturya hukuk sistemi, sistem içerisinde baroların ve avukatların rolü, insan haklarının korunmasına ilişkin yerel ve uluslararası çalışmalar, AB’nin temel haklar koruma mekanizmaları ile AGİT’in demokrasi, insan hakları ve medya özgürlüğü alanındaki çalışmaları hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle