TBB Hukukçu Anıları Seçkisi

11455
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HUKUKÇU ANILARI SEÇKİSİ

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 2013 yılı Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında HUKUKÇU ANILARI SEÇKİSİ hazırlanması kararı almıştır.

KATILIM


1.
Seçkiye; avukat, yargıç, savcı, stajyer ya da hukukçu kimliğini taşıyan meslek çalışanları katılabilir.
2. Her katılımcı seçki için yalnızca bir anı gönderebilir.
3. Metinlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
4. Metin, bilgisayar ortamında A4 boyutundaki Word dosyasında, 12 punto Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
5. Metin 6 sayfadan fazla olmamalıdır.
6. Metnin baş tarafında anı yazarının ismi, mesleği, telefonu ve açık adresi yer almalıdır.
7. Anıya, BAŞLIK verilmelidir.
8. Anıların daha önce yayınlanmamış olması koşulu yoktur.

TESLİM

 • E-posta: Metin tarif edildiği şekilde, nesrin.turhan@barobirlik. org.tr adresine e-posta yoluyla ekli word dosyası olarak gönderilebilir.
 • Kargo: Metin tarif edildiği şekilde, CD veya USB flash bellek ile
  Türkiye Barolar Birliği
  Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak, No: 8
  06520 Balgat – ANKARA
  adresine kargo yoluyla gönderilebilir.
 • Elden teslim: Katılımcılar eserlerini tarif edildiği şekilde aynı adrese elden teslim edebilir.
TAKVİM
 • Anı seçkisine yazı gönderme süresi 31 Ocak 2013 günü saat 17.00’de sona erer.
 • Anılar, TBB Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Seçici Kurul’ca değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda seçkide yer alacak anılar, 01 Mart 2013 tarihinde www.barobirlik.org.tr adresinden duyurulacaktır.
 • Seçki, 2013 yılı Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında yayınlanacaktır.
DİĞER

Seçkiye katılan ve Seçici Kurul tarafından yayınlanmaya değer bulunan anılar için telif ödenmeyecektir.

SEÇİCİ KURUL

Feyza Hepçilingirler, Ulviye Alpay, Nevra Bucak, Sadık Albayrak, Celal Ülgen.