TBB HUKUKÇULAR ARASI MAKALE YARIŞMASI

9172
A


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
HUKUKÇULAR ARASI MAKALE YARIŞMASI

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 2015 yılı Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında hukukçular arasında MAKALE YARIŞMASI açılmasına karar vermiştir.

 

KONU

AVUKATLARIN VE BAROLARIN SOSYAL SORUMLULUĞU

KATILIM


1.
Yarışmaya; avukat, hâkim, savcı, stajyer avukat, hukuk fakültesi öğrencisi ya da hukukçu kimliğini taşıyan meslek çalışanları katılabilir.
2. Her katılımcı yarışma için yalnızca bir makale gönderebilir.
3. Metinlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
4. Metin, bilgisayar ortamında A4 boyutundaki Word dosyasında, 12 punto Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
5. Metin, kaynakça dâhil 7 sayfadan az 10 sayfadan fazla olmamalıdır.
6. Metnin baş tarafında makale yazarının ismi, mesleği, telefonu ve açık adresi yer almalıdır.
7. Makaleye BAŞLIK verilmelidir.
8. Makalelerin daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.
9. Kaynakça makalede kullanılan kaynaklarla sınırlı olmalıdır.


TESLİM

  • E-posta: Metin tarif edildiği şekilde, makale@barobirlik.org.tr adresine e-posta yoluyla ekli word dosyası olarak gönderilebilir.

Kargo: Metin tarif edildiği şekilde, CD veya USB flash bellek ile aşağıdaki adrese kargo yoluyla gönderilebilir.

Türkiye Barolar Birliği
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad.
Av. Özdemir Özok Sokak No:8
06520 Balgat – ANKARA

TAKVİM

  • Yazı gönderme süresi 27 Şubat 2015 günü saat 17.00’de sona erer.
  • Makaleler, TBB Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Seçici Kurul’ca değerlendirilecektir.
  • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda derece alan makaleler 25 Mart 2015 tarihinde www.barobirlik.org.tr adresinden duyurulacaktır.
  • Dereceye giren ve ilgi çeken makaleler, 2015 yılı Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında kitap olarak veya TBB Dergisi’nde yayımlanacaktır.

ÖDÜLLER

Birinciye 5.000 TL
İkinciye 3.000 TL
Üçüncüye 2.000 TL

Yayımlanmaya değer görülen makale sahipleri adına TEMA’ya 5’er adet fidan bağışı yapılacaktır.

Seçici Kurul tarafından ödüle ve yayımlanmaya değer görülen makaleler için telif ödenmeyecektir.

DİĞER

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durum halinde ödül alan veya makalesi yayımlanmaya değer görülen katılımcılardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanım geri alınır.

SEÇİCİ KURUL

PROF. DR. ERZAN ERZURUMLUOĞLU
Av. HALUK İNANICI
Av. MÜŞÜR KAYA CANPOLAT

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Adına:

Av. BAŞAR YALTI
Av. İZZET GÜNEŞ GÜRSELER


İLETİŞİM

Özge Şener
Telefon: 0312 292 59 00 / 99164
E – Posta: makale@barobirlik.org.tr