TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ

5741
A

TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ BİLİM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu Toplantısı 23- 24 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantının ilk gününde; TBB İnsan Hakları Merkezi’nin yıllık çalışması hakkında üyelere bilgi sunuldu, “İnsan Hakları İzleme Raporlama ve Arşivleme Projesi (İHİRAP)”nin ve “Baro İnsan Hakları Merkezlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (İHEM)”nin sunumları yapıldı, Kurul üyelerinin çalışmalar konusunda değerlendirme ve önerileri alındı, ertesi gün gerçekleştirilecek Çalıştay’ın planlaması yapıldı.

TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Serhan Özbek açış konuşmasında; önlenebilmeleri için ihlallerin görünür kılınmasının ve bir insan hakları belleği oluşturulmasının önemine işaret etti. Özbek, İHİRAP’ın yaşama aktarılmasında savunma mesleğinin işlevinin altını çizerken, önümüzdeki dönem çalışmaları kapsamında baroların insan hakları yapılanmalarının oluşturulması ve var olanların desteklenmesinin önemi vurguladı.

TBB İHM Bilim Danışma Kurulu üyeleri toplantıda, Türkiye’de hukuk devleti kavramının yüz yüze kaldığı tehlikelerin endişe verici boyutları ve yaşanan insan hakkı ihlalleri ile mücadelenin yol ve yöntemleri konusunda değerlendirmelerde bulundular. Üyeler, İHM tarafından planlanan ve planlanacak çalışmaların desteklenmesinin önemi konusunda ortak düşüncelerini ifade ettiler.

TBB İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu üyeleri toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Çalıştay’da 10 başlık altında gruplar halinde çalıştılar. Üyeler; “I. Kişi Dokunulmazlığı”, “II. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği”, “III. Özel Yaşamın Gizliliği”, “IV. Adil Yargılanma Hakkı”, “V. İfade Özgürlüğü”, “VI. Siyasal Haklar”, “VII. Örgütlenme, Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü”, “VIII. Ayrımcılık Yasağı”, “IX. Din ve Vicdan Özgürlüğü”, “X. Sosyal ve Ekonomik Haklar” ana başlıkları, ilgili alt başlıklar ve çalışma yöntemleri konusunda değerlendirmelerde bulundular.

Yeniden toplu olarak bir araya gelinen sonuç oturumunda grup koordinatörleri, gün boyunca çalışma gruplarınca yapılan çalışmaları ve planlamaları aktardılar. Toplantının sonunda, TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Serhan Özbek ve TBB Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. İzzet Varan, Bilim Danışma Kurulu üyelerine, Çalıştay’a yaptıkları bilimsel katkılardan ötürü teşekkürlerini sundular.

 

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13