TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ

5683
A

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından yürütülmekte olan rapor çalışması kapsamında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun görevlendirmesi üzerine, Suriyeli sığınmacıların yaşam koşullarını yerinde görmek amacıyla İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Uğur Altun ile İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu Üyesi Av. Mehdi Bektaş Adıyama’da, İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu Üyesi Ahmet Külekçi ile İnsan Hakları Merkezi Görevlisi Av. Özge Görel Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu.

İncelemelerde bulunan heyet tarafından sorunun insani boyutları dışında, toplumsal yapıda ve günlük yaşantıda neden olduğu sıkıntıların önemli boyutlara eriştiği kaydedildi.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da yapılan incelemelere ilişkin gözlem raporları, sürdürülen ana rapor çalışmasında değerlendirilmek üzere İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu'na sunuldu.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10