TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ EĞİTİCİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

4885
A

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, insan hakları alanında eğitici olarak görev yapacak avukatlar için eğitim programlarına devam ediyor.

Dört etap halinde düzenlenecek eğitimlerin ikincisi 25-26 Haziran 2016 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi.

10 barodan avukatların katılımı ile gerçekleştirilen eğitim programında, Prof. Dr. Durmuş Tezcan ve Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem tarafından, AİHS ve AYM Kararları ışığında Yaşam Hakkı, İşkence ve Kötü Muamele, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkının Cezai Boyutu ve Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi konularında eğitim verildi.