TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ İNSAN HAKLARI ALANINDA EĞİTİCİ OLARAK GÖREV YAPACAK AVUKATLAR İÇİN EĞİTİM PROGRAMLARININ İKİNCİSİNE BAŞLADI

6516
A

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, insan hakları alanında eğitici olarak görev yapacak avukatlar için eğitim programlarının ikincisine başladı. Dört etap halinde düzenlenecek eğitimlerin ilki 14-15-Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

Adana, Antalya, Bursa, Çorum, Eskişehir, Malatya, Hatay, Muğla, Samsun, Şanlıurfa barolarından avukatların katılımı ile gerçekleştirilen programda,TBB İnsan Hakları Merkezi Mülteci Hakları Çalışma Grubu Üyesi Av. Nurhan Ünal'ın sorumluluğunda; temel hak ve özgürlükler, sınırlandırılması ve ölçülülük ilkesi Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında ulusal ve uluslararası mekanizmalar (Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği) Yrd. Doç. Dr Erdem İlker Mutlu, AİHM'e Başvuru Usulü Av. Münci Özmen ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulü Anayasa Mahkemesi Başraportörü Murat Azaklı tarafından anlatıldı.