TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ, İNSAN HAKLARI ALANINDA EĞİTİCİ OLARAK GÖREV YAPACAK AVUKATLARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARINA DEVAM EDİYOR

6206

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, insan hakları alanında eğitici olarak görev yapacak avukatlar için eğitim programlarına devam ediyor.

Dört etap halinde düzenlenecek eğitimlerin ikincisi 28-29 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

10 barodan avukatların katılımı ile gerçekleştirilen eğitim programında, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem ve Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok tarafından, AİHS ve AYM Kararları ışığında Yaşam Hakkı, İşkence ve Kötü Muamele, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Adil Yargılanma Hakkının Cezai Boyutu, Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi konularında eğitim verildi.