TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ’NDEN MISIR’DA YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

1815

Mısır’da yaşanan olaylar üzerine yapılan yargılamalar neticesinde verilen idam cezalarının bir kısmı infaz edilmiş, bir kısmının ise, infazı beklenmektedir. İnfazları şiddetle kınıyor, beklenen infazların ise derhal durdurulmasını istiyoruz.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Mısır yargısının verdiği idam cezalarının siyasi nedenlere dayandığını bildirmektedirler. İktidar kavgalarında silah olarak kullanılan yargı organlarının siyasi amaç güden yargılamaları adil değildir; adil olmayan yargılamalar neticesinde verilen cezalar da meşru değildir. Adil olmayan yargılamalar neticesinde verilen idam cezalarının infazının, toplumların vicdanında ağır yaralar açtığı, iç barışı bozduğu ve toplumsal barışın sağlanmasına engel oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Adaleti değil de, iktidar kavgalarında bir tarafın çıkarlarını gözeten yargılamalar ve uydurma gerekçelerle rakipleri öldürerek susturmak, toplumların çok uzun zaman bundan utanç duymalarına yol açar.

Zalimler, ellerine geçirdikleri siyasi güçle adaleti erteleyebilirler ancak hiçbir zaman yok edemezler. Adalet, er-geç tecelli eder. Mısır halkı, adil olmayan yargılamalarla verilen idam cezalarının infazı yüzünden utanç duymasın, uygarlığın adalet anlayışı karşısında eziklik içinde olmasın! Kimsenin yaşam hakkı siyasi çıkarlara kurban edilmesin! İnfazlar derhal durdurulsun.           

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi