TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ VE ARJANTİN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ORTAKLIĞIYLA "CEZASIZLIK" SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

1153

12-13 Aralık 2023 tarihlerinde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi ve Arjantin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ortaklığıyla TBB’nin ev sahipliğinde Ankara’da “Cezasızlık Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyumun açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile İnsan Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Fikret İlkiz yaptı.

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan konuşmasında; “Hiç kuşku yok ki, içinde bulunduğumuz çağın insanlık krizinden çıkışının yegâne yolu insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygıdır. Bireyler ve kurumlar olarak, uluslararası kurumların ve devletlerin bu temelde hareket etmelerini sağlamak üzere mücadele etmek de bizlerin temel sorumluluğudur. Zira, insan hakları metinlerinin hazırlanmasının arkasında, belki de yüzyıllara dayanan hak mücadelelerinin yattığını biliyoruz. Ancak bu metinlerin uygulanmasını sağlamak için de insan hakları savunucularının, aynı mücadeleyi bıkmadan, usanmadan sürdürmeleri gerekiyor. Bu büyük, yüzyıllara dayanan mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” vurgusunu yaptı.

İnsan Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Fikret İlkiz açış konuşmasında “Cezasızlık” konusunda sempozyum düzenleme gerekçelerini, “Türkiye’de iktidarlardan iktidarlara devredilir. Süreklilik hali vardır. Süreklilik kazanır, hep kazanmıştır. Hükümetler ve vaatler değişse bile yasama ve yargı, uygulamalarıyla “idari pratikleri” sürdürür, birbirine devreder. Uygulamaları onaylanır. İsterseniz buna “devlet pratiği” de denebilir. Sessiz ve derinde çalışan cezasızlık; pratik haline dönüşerek süreklilik kazanınca suç şüphelileri korunur. Böylece cezasızlık beslenir ve içselleşir. Sadece mağdurları ilgilendirmez; her insan hakkı ihlali bir sonrakine davetiye çıkarır. Bu nedenle hepimizi ilgilendiren insan hakkı sorunu ve temel bir demokrasi sorunudur” ifadeleri ile açıkladı.

Sempozyumun birinci gününde TBB İnsan Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Fikret İlkiz moderatörlüğünde “Ağır İnsan Hakkı İhlalleri ve Türkiye Pratiği-1” oturumuna; Sivas (Madımak) Katliamı Mağdur Yakını -Zeynep Altıok Ataklı, Cumartesi Anneleri – İkbal Eren, Türkiye’deki Cezasızlıkla Sonuçlanan Davaların Ortak Seyri – Av. Emel Ataktürk konuşmacı olarak katıldı.

Genel Sekreter Av. Gülendam Şan Karabulutlar moderatörlüğünde “Yargıda Adaleti Aramak” oturumunda, Türkiye’de Adalet Yönetimi: Bağımsız Yargının Sıkı Bağları -Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergüzeloğlu, Kamu Görevlilerinin Hesap Verebilirliği Önündeki Yasal ve Fiili Engeller: Güncel Cezasızlık Rejimi – Dr. Hülya Dinçer, Cezasızlıkla İlgili AYM ve AİHM İlke Kararları – Av. Serkan Cengiz sunumlarını yaptılar.

Birinci günün son oturumu olan “Cezasızlıkla Mücadelede Dünya Deneyimi” ise Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden Av. Tomas K. Manguel moderatörlüğünde The Impact Of The Junta Trial In Light Of International Law – Uluslararası Hukukçular Genel Sekreteri Santiago A. Canton, Gazze’de İşlenen Suçlar ve Cezasızlığın Önlenmesi – Doç. Dr. Murat Önok, Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar – Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Günal katılımları ile gerçekleştirildi.

Sempozyumun ikinci gününün açış konuşmasını, son kitabı olan “995 km”de İslamcı bir tetikçinin gözünden Türkiye’nin 1990’lı yıllarını anlatan şair/yazar Murathan Mungan yaptı. Mungan, açış konuşmasında günümüz Türkiyesinde cezasızlık olgusunun toplumun her kesimine nasıl yansıdığını, cezasızlığın toplumda yarattığı adaletsizliğin ortaya konmasında ve cezasızlıkla mücadele edilmesinde edebiyatın olumlu işlevini, Türkiye toplumunda cezasızlığın yaygınlaşmasında, kök salmasında kültürel kodların etkisini, cezasızlığa sebebiyet veren adalet anlayışını yazar olarak nasıl yorumladığını çarpıcı örneklerle aktardı.

İkinci günün ilk oturumu “Ağır İnsan Hakkı İhlalleri ve Türkiye Pratiği-2” başlığı ile TBB-İHM Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğrul B. Katoğlu moderatörlüğünde ve Muhaliflere Yönelik Hak İhlalleri – Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSD) Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Cinsiyet Temelli Hak İhlallerinde Cezasızlık – Dr. Öğr. Üyesi Fulya Eroğlu, Afette Cezasızlık – Av. Cihat Açıkalın, İş Cinayetlerinde Cezasızlık – Av. Özlem Özkan’ın sunumları ile gerçekleştirildi.

Yürütme Kurulu Üyesi Av. Hasan Fehmi Demir moderatörlüğünde “Cezasızlığa Hukuk Dışından Bakmak” oturumuna, Cezasızlık ve Yoksulluk – Gazeteci/Yazar/Derin Yoksulluk Ağır Kurucusu Hacer Foggo, Ceza ve Cezasızlık Paradoksunda Devletin Rolü – Prof. Dr. Levent Köker, Hukuk: Karanlıkta Kara Kediyi Aramak mı? – Prof. Dr. Cemal Bali Akal, Bireysel ve Toplumsal Rıza Üretimi Olarak Cezasızlık – Prof. Dr. Melek Göregenli konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumun ikinci gününde kapanış oturumunda Arjantin Büyükelçiliği Adına Tomas K. Manguel “Geçiş Dönemi Adaleti Sırasında ve Sonrasında Uluslararası Suçları Soruştururken Yerel Mahkemelerin Karşılaştığı Zorluklar: Arjantin Örneği” başlıklı sunumunu yaptı.

TBB – İnsan Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Rıza Türmen’in kapanış konuşmasında ise “Cezasızlık” olgusu uluslararası boyutu kapsamında ele alındı.

Sempozyuma TBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas De Espada ve Şili, Uruguay, Ekvador, Kolombiya ve Panama Büyükelçileri katıldı.

İki gün süren Sempozyum “Argentina 1985” isimli film gösterimi ile sona erdi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle