TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ VE EĞİTİM MERKEZİ’NİN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI TAMAMLANDI

6974

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi ile Eğitim Merkezi’nin, insan hakları alanında eğitici olarak görev yapacak avukatlar için birlikte düzenlediği "Eğitimcilerin Eğitimi" programı son etabı, 30-31 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Programın son etabında, “AİHS ve AYM Kararları Işığında Mülkiyet Hakkı ve Kararların İcrası” konularında Av. Münci Özmen, “Yabancıların Temel Hak ve Özgürlükleri” konusunda ise Dr. Neva Övünç Öztürk eğitim verdi.

Eğitimlerini tamamlayan İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Diyarbakır, Trabzon, Gaziantep, Mersin, Edirne ve Şırnak barolarına kayıtlı 46 avukat katılım belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Açış konuşmalarını TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. İzzet Varan’ın yaptığı törende katılım belgelerini Av. Berra Besler, Av. İzzet Varan ile TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Hüseyin Erkenci, Av. Nuriye Kadan, Av. Gonca Özmumcu ve Yrd. Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner verdi.

Törenin açılışında konuşan TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Besler, insan hakları bilincinin geliştirilmesine verdikleri öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

Şiddetin, iç çatışmaların, savaşların, göçlerin ve kaosun hüküm sürdüğü, buna bağlı olarak insan hakları ihlallerinin artarak devam ettiği bir dünyada yaşıyoruz.

İnsanlığın yaşadığı acı deneyimlerin ardından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” ve bunu takip eden sözleşmeler ve hukuki belgelerle inşa edilen evrensel hukukun üstün değerleri etrafında birleşmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.

Devletlerin iç hukukunu bağlayan bu gelişmiş mekanizmaya rağmen dünya üzerinde yaşayan yedi milyarı aşkın insandan ne kadarının en temel insan haklarını kullanabildiği sorusuna arayacağımız cevap, yüreklerimizi sızlatmaya yetecektir.

İnsan hakları mücadelesi uygarlık tarihinin en temel konularından biridir. Bir başka ifadeyle uygarlık, ancak insan hakları bilincinin geliştiği ölçüde yükselmiş, bu bilincin köreltildiği dönemlerde karanlığa gömülmüştür.

Öyleyse insanlığı bugün yaşamakta olduğumuz bu olumsuz süreçten çıkaracak olan da insan hakları bilincini yükseltmek ve bu yolla insan haklarının sadece metinlerde kalmasını değil, uygulamaya geçmesini hedeflemektir.

İnsan haklarına ilişkin değerlerin herkes tarafından bilinmesi ve içselleştirilmesi mücadelesinde en büyük görev, tarihi boyunca insan hakları mücadelesinde en önde yer alan, halkın hak arama özgürlüğünün sesi, biz avukatlara düşmektedir.

İnsan hakları mücadelesi her şeyden önce vatandaşlık bilinciyle yapılır. Ulusal bağımsızlığımızın temeli olan Cumhuriyetimiz, ülkemizde, vatandaşlık bilincini oluşturmada büyük bir yol kat etmiştir.

Anayasamızın, Cumhuriyetin niteliklerini belirten ve değiştirilemez 2'inci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni; başlangıç kısmında yer alan kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan; toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlar.

Kuruluşundan bu yana, devletimizin kurucusu büyük Atatürk’ün ilkelerinden, laiklik prensibinden, üniter devlet yapısından ve Cumhuriyetimizin kazanımlarından ödün vermeyen anlayışı ile Avukatlık Yasası’nın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez en yüksek ilke olarak kabul eden, insan haklarının yerleşmesi ve demokrasinin eksiksiz uygulanması mücadelesini kararlılıkla sürdüren ve sürdürme kararlılığında olan Türkiye Barolar Birliği olarak, insan hakları alanında eğitici sıfatıyla görev yapacak meslektaşlarımızın yetişmesi ve topluma yararlı hizmetler sunması için bu programı başlattık. Çok kısa bir süre sonra hepiniz alanlara inerek insan hakları konusunda ve bunların korunması hususunda meslektaşlarımızı ve toplumu aydınlatacaksınız ve bu bilinci yerleştireceksiniz.

İnsan Hakları Merkezimiz ve Eğitim Merkezimizin işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu program; ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları mekanizmasının tanımlanması ve kullanılmasında avukatların öncü rolünü pekiştirecektir.

Bu projeyi birlikte hayata geçireceğimiz Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezini, değerli eğitmenlerimizi ve eğitimini başarıyla tamamlayan meslektaşlarımı kutluyor, birlikte yararlı ve başarılı çalışmalar yapmayı dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum.

Daha sonra söz alan TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. İzzet Varan ise şöyle konuştu:

Ankara, İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Van, Trabzon, Gaziantep, Edirne ve Mersin barosuna mensup arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz 1 modülü 2 gün olmak üzere toplam 4 modül ve 8 gün eğitim ile İnsan Hakları eğitimcilerinin eğitimlerini İnsan Hakları Merkezimizin İHİRAP projesi kapsamında tamamlamış bulunmaktayız.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü hal sürecinde bir kez daha insan hakları ve hukukun üstünlüğünün önemi karşımıza çıkmıştır. İnsan hakları savunucuları olarak kat edecek çok yolumuz, verilecek onurlu kavgalarımız var.

TBB olarak meslektaşlarımızın ve barolarımızca belirlenecek eğitimcilerin eğitimi devam edecektir. İnsanlar, hakları ile vardır. Korumak ve gözetmek ödevi ise biz avukatlara yasa ile verilmiştir.

İhlalsiz günler dileği ile belge alanları kutluyor, başta İHM sekretaryası ve yürütme kurulu, TBB Eğitim Merkezi ve TBB Yönetim Kurulu olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Fotoğrafları görüntülemek için tıklayınız