TBB KADIN HUKUKU KOMİSYONU (TÜBAKKOM) BASIN AÇIKLAMASI

5922
A

Basına ve kamuoyuna,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile, bu kez de, il ve ilçe müftülerinin, evlendirme memurları arasına eklenmesi ve kendilerine evlendirme yetkisi verilmesi istenilmektedir.

Bu maddenin gerekçesinde, "Vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu yetkisi verilmektedir" denilmek suretiyle, çok zayıf, fiilen ve hukuken kabul edilemeyecek bir gerekçe ortaya konulmuştur.

Bütün il ve ilçelerde, belediyelerin ve bunların evlendirme işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili memurlarının mevcut olduğu, köylerde de bu yetkinin, muhtarlara ait olduğu dikkate alındığında, bu gerekçe kendisini yok etmiş olmaktadır.

Esas amacın, ülke gündemini değiştirmek olduğu bilinmesine rağmen, yine de devleti idare etmenin ve siyasetin, din ve devlet işlerinin, birbirine karıştırıldığı bir alan haline getirilmesi, asla kabul edilemez. Dinin alanı, sadece ibadetle sınırlı kalmalıdır.

Müftülere bu yetkinin verilmesi, dinsel boyutu ön plana çıkaracaktır. Evlenmenin bildirilmesi yükümlülüğü de, bu Tasarı ile kaldırıldığı için, evlenmenin resmi nikahla mı, yoksa sadece dini törenle mi yapıldığı belli olamayacak, ortaya kavram kargaşası çıkacaktır.

Her geçen gün hakları elinden alınmaya çalışılan kadın için bu evrilme, mirasta, tanıklıkta, vb. haklarında, kadının ikinci plana düşmesinin ve haklarını kendiliğinden yitirmesinin, önünün açılmasıdır.

Türkiye'nin, 18 yaş altında evlendirilen kız çocukları oranında, Avrupa'da birinci sırada ve neredeyse her üç evlilikten birinin, küçük yaşta evlilik olduğu göz önüne alındığında, evliliklerin kolaylaştırılmasına hiç de gerek bulunmamaktadır. Kadınlara ve çocuklara yönelik, şiddet, taciz ve istismar vakalarının artması devlet eliyle körüklenmemelidir.

Bizler, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) üyeleri olarak;


-İçişleri Komisyonu'nda olan bu Tasarı'nın, bir daha gündeme getirilmemek üzere, tamamen ortadan kaldırılmasını ve yasalaşmasına izin verilmemesini, tüm siyasilerden talep ediyoruz.

-Ülkenin çok ciddi ve önemli sorunları mevcut, kadınların katliamı, kız ve erkek ayrımı olmaksızın çocukların istismarı, çığ gibi büyümekte iken, birbiriyle alakası olmayan kurumları, sebep-sonuç ilişkisini düşünmeden bir arada kullanmamak, Yüce Önder Atatürk'ün en önemli ilkelerinden biri olan, laiklik karşıtı olabilecek uygulamalara izin vermemek gerektiğini, bir kez daha basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KADIN HUKUKU KOMİSYONU (TÜBAKKOM)