TBB Meslekiçi Eğitim Merkezi

4962
A

Muğla Barosunun ev sahipliğinde; Kastamonu, Sivas, Aydın ve Balıkesir barolarının katılımıyla 23 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen meslek içi eğitim seminerlerinde toplam 414 meslektaşımıza eğitim verildi.

Kastamonu Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “CMK Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim seminerine Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler de katıldı. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu’nun sorumluluğunda, gerçekleştirilen seminer, eğitmenler Prof. Dr. Çetin Arslan, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Baştürk ve Av. Dr. Savaş Özdağ tarafından verildi. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Mehmet Çiftci ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 70 kişiye eğitim sunuldu.

Sivas Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kamulaştırma Hukuku – Kentsel Dönüşüm” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Şeref Kısacık’ın sorumluluğunda, eğitmenler Prof. Dr. Etem Saba Özmen ve Av. Ali Rıza İlgezdi tarafından verildi. Sivas Barosu Başkanı Av. Hakan Bahadır ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 97 kişiye eğitim sunuldu.

Aydın Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Rüstem Kadri Septioğlu’nun sorumluluğunda, eğitmen Prof. Dr. Emin Zeytinoğlu tarafından verildi. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 107 kişiye eğitim sunuldu.

Balıkesir Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Avukatlık Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Recep Adıgüzel’in sorumluluğunda, eğitmenler Av. Ender Giray, Av. Barış Soysal ve Av. Cemal Yıldız tarafından verildi. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Yaşar Meyvacı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 60 kişiye eğitim sunuldu.

Muğla Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı Yasanın Uygulanması” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Cumhur Arıkan’ın sorumluluğunda, eğitmen Hakim İlhan Kara tarafından verildi. Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 80 kişiye eğitim sunuldu.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14