TBB’nin, Anayasa Değişiklik Teklifi’ne ilişkin görüşleri TBMM Anayasa Komisyonu’na sunulmuştur:

2208

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ EŞİTLİK İLKESİNE VE AYRIMCILIK YASAĞINA AYKIRIDIR. TEKLİFİN KENDİ GEREKçESİNDE DE BELİRTİLDİĞİ üZERE SOSYAL BİR İHTİYACA DA DAYANMAMAKTADIR.

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin (TBB), Anayasa’nın 24. ve 41. maddelerine yeni fıkralar eklenmesini öngören ve 9 Aralık 2022 tarihinde TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan Anayasa Değişiklik Teklifi’ne ilişkin görüşleri Meclis Anayasa Komisyonu’na yazılı olarak iletilmiştir.

19 Ocak 2023 tarihi itibariyle Teklif’i görüşmeye başlayan TBMM Anayasa Komisyonunun ilk toplantısına TBB adına Genel Sekreter Av. Veli Küçük ve Hukuk Müşaviri Av. Seray Şenfer katılmış olup Birliğimizin Anayasa Değişiklik Teklifi’ne ilişkin görüşleri Komisyon’a yazılı olarak takdim edilmiştir.

TBB; hukuki ve sosyal bakımdan ihtiyaç bulunmayan düzenlemeler içeren Teklif’in Anayasa’ya, eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırı unsurlar taşıdığı, din ve vicdan özgürlüğünün gerçek koruyucusunun laiklik ilkesi olduğu görüşündedir.

9 Aralık 2022 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında TÜRKİYE Barolar Birliği Görüşü


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle