TBB’NİN BAŞVURUSU ÜZERİNE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NCA, MESLEKTAŞLARIMIZA AİT BİLGİLERİ YAYINLAYAN SİTELER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMIŞ VE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR

2588

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, avukatların kişisel veri niteliğindeki bilgilerini izinsiz olarak yayınlayan sorgulama siteleri hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ilgili siteler yönünden gerekli incelemenin yapılması, kişisel veri işlemenin durdurulması, işlenen kişisel verilerin silinmesi ve idari yaptırım uygulanması adına ihbar başvurusunda bulunulmuştur.

Birliğimizin ihbarı değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu; kimliği tespit edilebilen veri sorumluları hakkında inceleme başlatılmasına, kimliği tespit edilemeyen veri sorumluları hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Barolar Birliği