TBB’NİN ÇEVRE VE KIYI KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TEKLİFE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ MECLİS ÇEVRE KOMİSYONU’NA YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK SUNULMUŞTUR

728

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin (TBB), “çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili görüşleri, 31 Ocak 2023 tarihinde yapılan TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) çevre Komisyonu toplantısına sunulmuştur.

Toplantıya, TBB adına çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Süleyman çetin ile Hukuk Müşavirliğinden Av. çiğdem Erman katılmış olup Birliğimizin teklife ilişkin görüşleri yazılı ve sözlü olarak takdim edilmiştir.

TBB; kıyı dolgu alanlarında yer altı otopark yapılmasına ilişkin düzenlemenin üstün kamu yararına aykırı olduğu; dolgu alanlarının altına yapılacak otoparkların yer altı sularının denize akışının önünde aynı zamanda bir set oluşturacağı; bu alanların üstünde ve altında yapılan tesislerin olası bir deprem ve tsunamide en çok zarar görecek yerler olduğu; dolgu alanları ile birlikte doğal kıyı çizgisinin önemli ölçüde kaybolacağı görüşündedir.

Ayrıca Teklif’le imar planı kararıyla sera konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması düzenlemesi, bölgede yaşayan türlerin korunması amacına, kent insanının sağlıklı çevrede yaşama hakkına ve tarım alanlarının korunması ile coğrafyamızın ekolojik korunması adına taraf olunan uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

TBB tarafından ORGANİZE SANAYİ BöLGESİ yerine ORGANİZE TARIM BöLGESİ tanımlamasının kullanılması önerilmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği