TBB, SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTEKİ BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURMUŞTUR

1927

Türkiye Barolar Birliği, 07.06.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in avukatların sigorta hakemi olmasını güçleştiren, kanuni dayanağı bulunmayan ve eşitlik ilkesine aykırı olarak belirli kişilerin doğrudan hakem olmasına imkan sağlayan hükümlerinin ve kanuni dayanağı bulunmayan “itiraz hakemliği”ne ilişkin hükümleri ile hak arama hürriyeti ve mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek düzenlemelerinin iptali için Danıştay’a başvurmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız

Türkiye Barolar Birliği