TBB SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA FONU HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ AVUKATLARIN YANINDADIR.

1818

MESLEKTAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN DEĞERLİ OLUP, SİYASET MALZEMESİ YAPILAMAZ.

Son günlerde yapılan bazı paylaşımlarda, TBB-SYDF’nin bir kısım hastaneleri kapsam dışı bıraktığı şeklinde başlayan gerçek dışı beyanlarla meslektaşlarımızın yanıltılarak, sağlık gibi en hayati konuda endişe yaşamalarına sebebiyet verildiği görülmüştür.

1- TBB-SYDF olarak meslektaşlarımıza sunulan hizmetler, katlanılmaz hale gelen ekonomik krize rağmen eksiksiz olarak devam ettirilmektedir.

2- TBB-SYDF tarafından feshedilen tek bir hastane anlaşması bile yoktur. Aksine yeni anlaşmalar için birçok hastane ile görüşmeler devam etmektedir.

3- Bilindiği üzere SGK tarafından kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerin tüm branşlarda anlaşma yapmaması halinde, var olan anlaşmaların sonlandırılacağı ve artık hastanelere bu branşlarda alınan sağlık hizmetleri için bir ödeme yapılamayacağı 27.05.2022 tarihinde duyurulmuştur. Yapılan bazı paylaşımlarda, anlaşmaların SGK tarafından sonlandırıldığı toplam altı hastanedeki ilgili branşlarda hizmet alan meslektaşlarımızın yatarak tedavilerinin tamamen TBB-SYDF tarafından karşılanmakta olduğu gerçek dışı bir şekilde ifade edilmiştir. Bu branşlarda tedavilerin tamamını TBB-SYDF değil, SGK karşılamakta idi. TBB olarak altı hastane bakımından yaptığımız duyuruda altı çizilen husus bu sayılan tedavilerin artık SGK tarafından karşılanmayacağına ilişkin olup, sadece meslektaşlarımızın mağduriyetini engellemeye yöneliktir. TBB tarafından sonlandırılan tek bir hizmet ya da destek yukarıda da belirtildiği üzere yoktur.

4- Yönetim Kurulu kararıyla sağlık hizmetlerinin ve sunulan desteklerin limitler bazında göreve gelir gelmez arttırıldığını da belirtmek isteriz.

5- Sadece %36 oranında artan pul bedeline ve ekonomik kriz nedeniyle en az yüzde yüz artan maliyetlere rağmen TBB-SYDF tarafından sunulmakta olan tedavi ve sosyal yardımların aynen devam ettiği gibi artırılarak devam edeceğini de bir kez daha bildiririz.

Meslektaşlarımızın sağlık güvenceleri en önem verdiğimiz konudur ve hiç kimse tarafından manipülasyonla siyaset malzemesi yapılamaz. Her koşulda yanlarında olduğumuzu bir kez daha bildirerek tüm meslektaşlarımıza ve değerli ailelerine sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği