TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'nun çalışmaları hakkında bilgilendirme

41449

Kıymetli Meslektaşlarımız,

• Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF); avukatların, öksüz ve yetimlerimizin,  sisteme kayıtlı avukat eşleri ve çocuklarının ve stajyer avukatların en önemli sosyal desteğidir. Bu Fon, hepimizin korumak için azami titizlik göstermemiz gereken, sadece TÜRKİYE’de değil, meslek örgütleri arasında dünyada emsali olmayan bir yardımlaşma ve dayanışma sistemidir.

• SYDF’nin ana gelir kalemi vekâlet pullarıdır. Sistemin dayandığı temel felsefe avukatların birbirlerini tanımasalar ve hatta aynı baronun mensubu olmasalar dahi dayanışması gerektiğidir.

• SYDF’den şu anda 54 ilde 176 hastanede meslektaşlarımızın ve yukarıda ifade ettiğimiz üzere sisteme kaydettirdikleri eşleri ile çocuklarının yatarak tedavi giderleri ödenmektedir. Anlaşmalı olmayan hastanelerde tedavi olanlara ise tarife uyarınca ödeme yapılmaktadır.

• Avukat ve stajyer avukatların SYDF yardımlarından yararlanmaları için baroya kayıtlı olmaları yeterlidir. Ayrıca hiçbir prim ödenmesi şartı yoktur. Avukat eş ve çocuklarında ise yıllık cüz’i bir katkı payı alınmaktadır.

• SYDF’den meslektaşlarımıza aktarılan sağlık yardımı -hastanede yatarak Covid-19 tedavisi görenler de dahil olmak üzere- aydan aya değişmekle birlikte yaklaşık 2,5 milyon TL’dir.  Hastane giderlerinin ithalat girdilerindeki artışa ve enflasyona bağlı olarak sürekli artması sebebiyle sağlık giderimiz de artmaktadır.

• Ayrıca vefat eden meslektaşlarımızın geride bıraktığı 85 öksüz veya yetim evladımıza bakılmaktadır.

• Ağır hastalık ve sakatlık sebebiyle iş göremez hale gelen 85 avukatımıza  muhtaç duruma düşmemeleri için aylık yardım yapılmaktadır.

• Bakıma muhtaç hale gelmiş 33 meslektaşımıza aylık bakım yardımında bulunulmaktadır.

• Covid 19 Virüsü salgınının bir süre daha yayılmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu durum, astronomik rakamlarla ifade edilen yoğun bakım giderlerinin artması anlamına gelecektir.

• Hali hazırda icra takiplerinin resmen, davaların fiilen durmuş olması karşısında, SYDF’ninvekâlet pulu geliri neredeyse sıfır noktasına düşmüştür. önümüzdeki birkaç ay süreyle bu olumsuz durumun devam edeceğini öngörmek gerekmektedir.

Sayın Meslektaşlarımız,

• Bildiğiniz üzere SYDF bütçesinden barolarımıza, ihtiyaç duydukları idari ve sosyal tesisler de mevzuat uyarınca değerlemeleri şeffaf bir şekilde yapılarak satın alınmakta veya anahtar teslimi inşa edilmektedir.  Bu tesisler barolarımıza tahsis olunmaktadır.

• Şu anda inşaatı devam eden, barolarımıza tahsis edilecek 4 idari -sosyal tesis inşaatımız vardır. Ancak virüs salgını sebebiyle şantiyelerde faaliyete ara verildiği için, bu inşaatlar dolayısıyla Nisan ayı dahil olmak üzere tüm ödemeler durdurulmuştur. Dolayısıyla bir hak ediş doğmayacaktır.

• Bu durumda, SYDF’nin tüm birikimi, kanun gereği barolarımızın hesaplarına yatırmak zorunda olduğumuz paylar dışında, sadece meslektaşlarımız ile ailelerine yukarıda ifade ettiğimiz yardımlar ve dayanışma için ayrılmış durumdadır.

Kıymetli Meslektaşlarımız,

• SYDF’nin şu anda hesaplarındaki para, 7.000.000 TL’dir.  Salgının olası devam süresi, ekonomik etkileri ve sosyal yardımlarımızda meydana gelecek zorunlu artışlar Fonun yönetiminde dikkate alınmaktadır.

• Virüs salgını sebebiyle SYDF’nin meslektaşlarımıza hizmetini aynı şekilde ve kesintisiz olarak devam ettirebilmesi için kaynaklarımız en akılcı ve verimli şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

• TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu bu zor dönemde bütün gücüyle meslektaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları hafifletmeye çalışmaktır. Bu amaçla devletin yetkili makam ve kurumlarıyla doğrudan ilişki içindedir. Yaptığımız girişimler ve elde ettiğimiz sonuçlar düzenli olarak meslektaşlarımıza duyurulmaktadır. Bu çalışmalarımızın içinde, öncelikli olarak SYDF’nin meslektaşlarımıza hizmete devam etmesini ve faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak yer almaktadır.

• Bugüne kadar sizler için yerine getirdiğimiz titiz çalışmaya devam edeceğimizi, SYDF’nin hizmetlerini aksatmadan yerine getirmesini sağlamak için bütün gücümüzle çalışacağımızı ve bunda hep birlikte başarılı olacağımızı bilmenizi önemsiyoruz.

Bilgilerinize saygıyla sunar, sağlıklı günler dileriz.

 

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı