TBB Tahkim Merkezi Tahkimde Hakemlik Eğitimi (5-6-7.01.2024)

4868

Kıymetli Meslektaşlarımız,

TBB Tahkim Merkezi bünyesinde, 5-6-7/01/2024 tarihlerinde Antalya Barohan’da “Tahkimde Hakemlik Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitim bedeli KDV dahil 15.000,00 TL’dir. Kontenjan 40 katılımcı ile sınırlıdır. Katılımcıların belirlenmesinde kura usulü uygulanacaktır. Kuraya katılmak isteyenlerin başvuru taleplerini 22/12/2023 günü saat 17.00’ye kadar [email protected] adresine  “TBB Tahkimde Taraf Vekilliği Sertifikaları”nı ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. Kura işlemi, başvuruculara gönderilecek link ile Zoom üzerinden 25/12/2024 tarihinde yayınlanacaktır. Kontenjana ek olarak 20 adet yedek katılımcı belirlenecektir. Eğitime katılmaya hak kazananların ücretlerini 26/12/2023 günü saat 16.00’ya kadar kendilerine e-posta ile bildirilecek hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir. Belirtilen sürede ücret yatırmayanların yerine sırasıyla yedek adaylar katılım listesine dahil edilecektir.

 

EĞİTİM HAKKINDA:

Tahkim; özel hakemlerce yapılan, hızlı, daha az masraflı, nihai ve bağlayıcı bir karar alabileceğimiz bir yöntemdir. Gizlilik çerçevesinde hakemlerce yürütülen bu yargılama sonucunda verilen kararlar mahkeme kararları gibi icra edilmektedir. Tahkime elverişli olan tüm uyuşmazlıklarda bu yöntem ile uyuşmazlıkların çözümü mümkündür. Verilen kararın New York Konvansiyonu çerçevesinde pek çok ülkede kolaylıkla icrası mümkündür.

Tahkim yargılamasının en iyi düzeyde yapılması için yargılamanın nitelikli ve alanında uzman hakemlerce yürütülmesi gerekir. Bu nedenle hakemlerin eğitimi de ayrı bir önem kazanmaktadır.

TBB Tahkim Merkezi tarafından verilen ileri düzey hakemlik eğitimi ile hakemlik yapmak isteyen kişilerin hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim yüz yüze yapılmakta, teorik kısma ek uygulama eğitimleri ile tamamlanmaktadır. Buna ek olarak TBB Tahkim Merkezi’ne gelen uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunun avukatlık ücret sözleşmelerinden kaynaklanması sebebi ile aynı zamanda avukatlık ücret sözleşmelerinin anlatıldığı bir bölüm de vardır.

Eğitim İçeriği:

 • Tahkime Giriş
 • Temel Kavramlar
 • Tahkim Türleri
 • Tahkim Anlaşması
 • Tahkime Elverişlilik
 • Tahkimde Geçici Hukuki Korumalar
 • Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı
 • Tahkimde Deliller
 • Tahkimde Duruşmalar
 • Hakem Kararlarının Tenfizi
 • Hakem Kararlarının İptali
 • Tahkimde Kamu Düzeni
 • Uygulama Eğitimleri
  • Karar Yazımı
  • Duruşma Yönetimi
  • Taraflarla iletişim
  • Görev Belgesi ve Usuli Zaman Çizelgesinin Hazırlanması
  • Örnek Kararlar
 • Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

 

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle