TBB TARAFINDAN “BERAAT EDEN SANIK LEHİNE ÜCRETİ VEKALET TAKDİRİNE YER OLMADIĞINA" KARAR VEREN HAKİM HAKKINDA HSK’YA ŞİKAYETTE BULUNULMUŞTUR

17148

Sosyal medyada da gündem olacak şekilde; ‘Asgari ücret Tarifesi’nde; sanığın beraat etmesi halinde müdafisine beraat vekalet ücreti ödenmesine ilişkin düzenleme olmakla birlikte, beraat eden sanık lehine ücreti vekalet takdirine yer olmadığına’ karar veren Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme başlatılması talebinde bulunulmuştur.

Mahkemenin Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) böyle bir düzenleme bulunmadığına dair kararı bizzat CMK’ya ve Avukatlık Kanunu’na aykırıdır.

CMK’nın 327. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere;

“(1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir.

(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesince üstlenilir.”

Avukatlık Kanunu’nun 121/18. maddesi gereğince "..mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmakla" da yükümlü tutulan TÜRKİYE Barolar Birliğinin meslek ve meslektaşlarımız adına zarar gördüğü açık olup böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için anılan kararı kaleme alan hakim hakkında inceleme talebinde bulunulmuştur.

HSK'ya gönderilen yazı için tıklayınız