TBB Tarafından, CMK Kapsamındaki Sulh Ceza Hakimliği İşlemlerinde Avukatlara Ayrıca Ödeme Yapılması Talebinin Reddi İşlemine Karşı Danıştay'a Dava Açılmıştır

1138

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) tarafından ‘CMK kapsamındaki Sulh Ceza Hakimliğinde takip edilen işler için avukatlara ayrıca ödeme yapılması’ talebini reddeden Adalet Bakanlığı işlemine karşı Danıştay’a yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır.

Adalet Bakanlığına gönderilen 13.01.2023 tarihli talep yazımızda da belirttiğimiz üzere; ceza yargılaması sistematiğinde sulh ceza hakimliğinde takip edilen iş ve işlemler, soruşturma evresi kapsamında olmakla birlikte, yeni ve ayrı bir safhayı ifade etmektedir.

Sulh ceza hakimliğinde şüphelinin tutukluluk veya diğer başka bir adli koruma tedbiri talebiyle sevki sonrasında “duruşma” açıldığından, yapılan işlem kolluk ve savcılık aşamasındaki gibi ifade alma değildir. Bu aşamada artık hakim nezdinde sorgu yapıldığından müdafi, uygulanması talep olunan tutuklama veya diğer tedbirlere ilişkin “savunma” yapmaktadır.

Bu nedenle sözü edilen iş ve işlemler için CMK Tarifesi 4/1-b maddesinde yer alan ücret, müdafi ve avukatlara faaliyetlerinin içeriği ve kapsamı ile emek ve mesailerinin boyutu esas alınarak ayrıca ödenmelidir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği