TBB TARAFINDAN MESLEK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN BAZI TALEP VE ÖNERİLER, ADALET BAKANI'NA SUNULDU

750
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 'avukatlık meslek sorunlarının çözümüne ilişkin mevzuat değişikliği çalışması' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sunuldu. 
Bakan Yılmaz Tunç ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştiren TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük tarafından, son günlerde içeriğine dair bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldığı yeni yargı paketi kapsamında değerlendirilmek üzere sunulan avukatlık meslek sorunlarının çözümüne yönelik yasa değişikliği taleplerini içeren çalışmada şu başlıklar yer aldı: 
• Geriye dönük adli yardım ödemelerinin gerçekleştirilmesi için bir defaya mahsus ek ödenek talepli Avukatlık Kanunu'nun 180. maddesinin dördüncü fıkrasına ilişkin yasal değişiklik. 
• Avukatlık Kanunu’nun 180. maddesinin beşinci fıkrasına dair hazırlanan değişiklikle CMK cari gider ödenek artırımı. 
• Avukatın mesleki faaliyetini yürütürken bilgi ve belgeye erişiminde yaşadığı sorunun çözümü için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan istisnalar kapsamına alınması talebi. 
• Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sınırının aşağıya çekilmesini öngören Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik talebi. 
* Avukata dönük şiddetin önlenmesi bakımından yapılması gereken düzenlemeler. 
Bu başlıkların yanı sıra; 
• Karşı yan avukatlık ücretlerinin icra takibi sırasında CMK müdafii/vekilden, ahzu kabz yetkisi içeren vekaletnameye gerek bulunmadığı yönünde icra müdürlüklerinin bilgilendirilmesi, 
• Avukatlık Kanunu’nun 43. maddesi ile getirilen “büro finansman desteği” ile ilgili usul esas çalışmasının ivedilikle tamamlanması,
• Uzlaştırmacıların İnsan Hakları Eylem Planı'nda da belirtildiği gibi; yalnızca hukuk fakültesi mezunlarından olmasının sağlanmasına ilişkin çalışma yürütülmesi talep edildi.

Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle