TBB TARAFINDAN SAHADA GÖREV YAPACAK GÖNÜLLÜ MESLEKTAŞLARDAN OLUŞACAK “DEPREM KOORDİNASYON MERKEZİ” KURULMUŞTUR

24285

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından deprem felaketinin yaşandığı gün Deprem Acil Destek Merkezi kurulmuş, bu merkez tarafından depremden etkilenen meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın öncelikle enkaz altında kalanların çıkartılması, başka illere tahliyeleri, barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması öncelik kabul edilerek geniş kapsamlı bir çalışma yürütülmüş olup bu çalışma Barolarımızla ortaklaşarak sürdürülmeye devam etmektedir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından 12 Şubat 2023 tarihinde Deprem Koordinasyon Merkezi kurulması kararlaştırılmıştır.

TBB Deprem Koordinasyon Merkezinin görev tanımı;

• Depremden etkilenen illerde gönüllü avukatlardan oluşturulacak heyetlerin öncelikle etkin bir soruşturma sürecinin yürütülmesine katkı sunmak bakımından delillerin toplanması, korunması, yasal başvuruların yapılmasında yurttaşlara yardımcı olunması ve hak arama hürriyetinin temini bakımından vatandaşlarımızın yasal süreç hakkında bilgilendirilmesi ve raporlama,

• Yardım malzemelerinin tasnifi, depolanması ve gerek meslektaşlarımıza gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması,

• Depremden zarar gören meslektaşlarımızla dayanışma, TBB SYDF kapsamında yapılacak yardımlar için sağlık durumu, ev ve büro hasarlarının tespiti ile diğer tüm ihtiyaçların belirlenerek raporlanması ve TÜRKİYE Barolar Birliğine iletilmesi,

şeklinde belirlenmiştir.

Depremden zarar gören illerde yukarıda belirttiğimiz kapsamda gönüllü olarak görev almak isteyen meslektaşlarımız için gerekli duyuruların yapılması suretiyle başvuruların alınarak ilk grup listelerinin oluşturulabilmesi bakımından 13 Şubat 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar TÜRKİYE Barolar Birliğine gönderilmek üzere gerekli duyuruların uygun bulan Barolarımız tarafından meslektaşlarımıza iletilmesine karar verilmiştir. Başvurular tarafımıza ulaşıp gönüllü avukat havuzu oluştuğunda görevlendirilecek meslektaşlarımız, görev alacağı il ve tarihler meslektaşlarımızın kayıtlı olduğu Barolarımızla birlikte belirlenecektir.
Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği